Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

LS Lillebælt 2009 by Mind Map: LS Lillebælt 2009
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

LS Lillebælt 2009

Landsdækkende opgaver

Landsdækkende opgaver Formålet er at kunne håndtere opgaver som rækker ud over det enkelte centers formåen. Gennem landsdækkende samarbejde kan brugerne få tilbudt de følgende ydelser af CFU, og samarbejdspartnere kan få løst opgaver på nationalt plan

A: Drift og udvikling af gymnasiefagenes hjemmesider

B: Nedtagning, lagring og distribution af film og tv på digitale medier

C: Forhandling og vedligehold af aftaler på landsplan

D: International koordinator

Den pædagogiske konsulentordning

Den pædagogiske konsulentordning Formålet er at bidrage til skolernes og lærernes overvejelser og kvalificering af deres kerneydelser overfor eleverne, kollegerne, forældrene og den omgivende forvaltning

A+B: Vejledning ud fra brugerens konkrete faglige, didaktiske og pædagogiske behov og overvejelser

A i. Kommunikationen er målrettet brugernes behov fagligt og didaktisk. A ii. Konsulenterne disponerer og styrer vejledningssamtalens mål og tidsramme. Der er tid til at lytte, besvare spørgsmål og bidrage med konsulentens egen viden. Vejledning aftales med brugerne. A iii. Konsulenterne vejleder i brugen af informations- og distributionssamlingen, herunder søgning i CFU’s egne samlinger.   B i. Konsulenterne tilbyder brugerne vejledning, rådgivning vedrørende undervisningsmidler eller begge dele. B ii. Valget af pædagogisk rum kan afpasses og udvikles med afsæt i brugerens faglige, didaktiske og pædagogiske behov. B iii. Brugeren kan forvente, at det er den konsulent med størst viden om området, der knyttes til det pædagogiske rum. B iv. Brugeren kan forvente en form for vidensformidling, der er forståelig, relevant og tilgængelig set fra brugerens perspektiv. B v. Brugeren kan efter endt vejledning forvente at være i stand til selv at løse lignende problemstillinger fremover og se nye muligheder.

C: Information om pædagogiske tendenser og undervisningsmidler

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

D: Integration af it i undervisningen

i. Konsulenterne deltager i udviklingsarbejde om it.

E: Deltagelse i udviklingsarbejde og -projekter

i. Konsulenterne etablerer udviklingsarbejde, hvis brugerne direkte efterspørger det. Dette forudsætter, at CFU har den nødvendige kapacitet, og at udviklingsarbejdet er aktuelt i forhold til pædagogiske tendenser og /eller læremidler. ii. Udviklingsarbejdet er aktuelt i den forstand, at det er knyttet til pædagogiske tendenser og/ eller læremidler. iii. Konsulenterne er proaktive og kan være opsøgende med henblik på fundraising til udviklingsarbejdet. iv. Konsulenterne er proaktive med henblik på dannelse af konsortier, der kan deltage i udviklingsarbejdet, herunder inddragelse af konsulenter fra andre institutioner og brugerne.

Adgangen til undervisningsmidler

Formålet er at sikre, at CFU har den nødvendige infrastruktur til at håndtere undervisningsmidlerne i samspillet med brugerne at sikre, at samlingerne korresponderer med brugernes behov og forventninger

A: fælles infrastruktur for etablering og håndtering af undervisningsmidler

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

B: Samlingerne korresponderer med brugernes behov og forventninger

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

C: Infrastrukturen omkring håndteringen af undervisningsmidlerne indeholder ...

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

D: Infrastrukturen omfatter følgende webbaserede systemer ...

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

E: Infrastrukturen for systemet til materialevalg involverer følgende ansatte ...

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

Indtægtsdækket virksomhed

Formålet er efter behov at nyttiggøre CFU’s mangeartede kompetencer og ekspertise indenfor det faglige og pædagogiske felt i højtspecialiserede og brugertilpassede opgaver, der relaterer sig til uddannelse og undervisning. Opgaverne  skal løses indenfor rammerne af statens regler for indtægtsdækket virksomhed

A: Brugeren er bestiller af form og indhold

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

B: Opgaverne omfatter bl.a. ...

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

Distributionsordningen

Formålet er at sikre levering af bestilte undervisningsmidler fra informations og fra udlånssamlingen i hele det geografiske område, centret dækker. Undervisningsmidlerne leveres som del af en fast kørselsordning.

A: Distributionsordningen består af følgende funktioner ...

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

B: Kvalitetstjek af materiale

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

D: Lånerne kan være tilknyttet grundskoler, ungvoks eller uc

i. Konsulenterne opfylder bl.a. deres generelle informationsforpligtelse ved at tilrettelægge konferencer tværregionalt eller lokalt.

Opgaver med brugerbetaling

Formålet er at CFU kan tilbyde brugerne specialiserede ydelser, der knytter sig tættere til de lovbundne opgaver og den daglige praksis for CFU end de rene indtægtsdækkede opgaver. Dette er både værdiskabende for brugerne og for CFU’et med henblik på udviklingen af øvrige ydelser

A: brugerne kan forvente brugerbetaling

B: Opgaverne med brugerbetaling omfatter: Kursusvirksomhed, It og medievirksomhed, Projekt og udviklingsarbejde og Netværk/studiekredse

Distributionssamlingen

Formålet er at være et supplement til den enkelte institutions egen samling og gennem periodiske udlån af undervisningsmidler og udstyr til brug i undervisningen give mulighed for faglig og pædagogisk nytænkning og udvikling af undervisningen for lærere, faggrupper og skoler. at understøtte, udvikle og udfordre læreres, faggruppers, skolers og skolevæsenets overvejelser og planlægning og brug af undervisningsmidler.

A: er sammensat ud fra et bredt syn på undervisningsmidler

B: er sammensat ud fra CFU’s måde at give adgang til undervisningsmidler på

C: er et inspirerende supplement til institutionernes egne samlinger

D: Brugeren kan få brugertilpasset rådgivning og vejledning om undervisningsmidlerne

E: Brugeren kan altid låne eller booke de undervisningsmidler fra distributionssamlingen, som brugeren ønsker

Informationssamlingen

Formålet er at understøtte, udvikle og udfordre læreres, faggruppers, skolers og skolevæsnets overvejelser og planlægning af undervisning og brug af undervisningsmidler gennem formidling af mange typer af undervisningsmidler

A: et relevant og lettilgængeligt inspirationsrum for brugerne

B: et interaktivt læringssted, hvor der formidles , og mulighed for at afprøve interaktive undervisningsmidler

C: et bredt og aktuelt udbud af undervisningsmidler for brugerne

D: inkluderer pædagogisk litteratur og faglige og pædagogiske tidsskrifter