Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Pensioencrisis by Mind Map: Pensioencrisis
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pensioencrisis

Eerder aangedragen oplossingen, effectief?

Nieuwe crisis in 2012

http://www.z24.nl/z24geld/pensioen/artikel_145741.z24/_Pensioencrisis_in_2012_.html

Eerdere crises

Oplossingen

Zijn we over de crisis heen (geweest)?

Fouten / oorzaken

Hoofdvragen

Hoe kan het verholpen worden?

Wat is het toekomstbeeld mbt de pensioencrisis?

Zitten er structurele fouten in het huidige pensioenbeleid?