PREHISTÒRIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PREHISTÒRIA by Mind Map: PREHISTÒRIA

1. NEOLÍTIC (nova pedra)

1.1. Eres sedentaris

1.1.1. no cercar aliments

1.1.1.1. es queden al mateix lloc

1.2. Vida eren productors aliments

1.2.1. ramaderia

1.2.1.1. Ensinistrament (adiestrar) animals

1.3. agricultura

1.3.1. llavor devall terra=nova planta

1.4. Eines

1.4.1. feines agrícoles

1.4.1.1. instruments especialitzats

1.4.1.1.1. falç

1.4.1.1.2. molí de ma

1.4.1.1.3. arado

1.4.1.1.4. destral

1.4.2. per emmagatzemar, transportar conreu

1.4.2.1. surt ceràmica

1.4.2.1.1. fang humit

1.4.3. Per fer vestits

1.4.3.1. Fus

1.4.3.1.1. convertir llana,lli, en fils

1.4.3.2. teler

1.4.3.2.1. trenat (trenzado) del fils

2. EDAT DEL METALS

2.1. Metal.lúrgia

2.1.1. surt

2.1.1.1. Pròxim Orient

2.2. Metals

2.2.1. 1er

2.2.1.1. or

2.2.1.1.1. colpetjat en fred amb martell

2.2.1.1.2. fer joies, ornaments

2.2.2. 2on

2.2.2.1. Coure

2.2.2.1.1. inici forja

2.2.3. 3er

2.2.3.1. Bronze

2.2.3.1.1. coure+estany

2.2.4. 4t

2.2.4.1. Ferro

2.2.4.1.1. característiques

2.2.4.1.2. millor per fer

2.3. Societat

2.3.1. metal.lúrgia->treball molt especialitzat

2.3.1.1. especialització treball

2.3.1.1.1. divisió treball

2.3.1.1.2. més riquesa

2.3.2. per defensar terres riquesa

2.3.2.1. surt

2.3.2.1.1. guerrers

3. monuments megalítics Mega-> gran, Litos-> pedra

3.1. menhir

3.1.1. pedra molt gran clavada terra

3.1.2. funció

3.1.2.1. conmemorativa

3.1.2.2. marcar territori

3.2. dolmen

3.2.1. pedres clavades verticalment amb una losa horitzontal

3.2.2. funció

3.2.2.1. enterrament

3.3. cromlech

3.3.1. pedres clavades a terra amb una horitzontal damunt en forma cercle

3.3.2. funció

3.3.2.1. culte

3.3.2.1.1. agrari

3.3.2.1.2. solar

4. Recolecció

5. Descobriment del foc (Neandertals)

6. Procès homintzació

6.1. Canvi climàtic- + calor = simis adaptació

6.1.1. Posició vertical

6.1.2. Marxa bípeda

6.1.3. Desenvolupament cervell- cap damunt esquena

6.1.4. foc- disminució mida mandíbules

6.1.5. aparició

6.1.5.1. front pla

6.1.5.2. mentó

6.1.6. + intel.ligència- comunicació- aparició llenguatge

7. PALEOLÍTIC (antiga pedra)

7.1. Vida eren depredadors

7.1.1. Caça

7.1.2. Pesca

7.2. Eren nòmades

7.2.1. Anaven d´un lloc a altre

7.2.1.1. quan no hi havia menjar

7.3. 1er- Pedres tallades

7.3.1. còdols

7.4. Fabricació instruments

7.4.1. + tard- utilització sílex

7.4.1.1. pedra molt dura

7.4.1.2. es trenca en làmines

7.4.1.3. fabriquen bifaços (bi-=2 -facies=cara)

7.4.1.3.1. eines tallades per les 2 cares

7.4.2. + tard- utensilis + especialitzats

7.4.2.1. raspadors

7.4.2.2. puntes llança

7.4.2.3. perforadors

7.4.3. Altes materials utilitzats

7.4.3.1. os

7.4.3.2. banyes

7.4.3.2.1. per fer