Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PREHISTÒRIA by Mind Map: PREHISTÒRIA
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

PREHISTÒRIA

Procès homintzació

Canvi climàtic- + calor = simis adaptació

Posició vertical

Marxa bípeda

Desenvolupament cervell- cap damunt esquena

foc- disminució mida mandíbules

aparició, front pla, mentó

+ intel.ligència- comunicació- aparició llenguatge

PALEOLÍTIC (antiga pedra)

Vida eren depredadors

Caça

Recolecció

Pesca

Eren nòmades

Anaven d´un lloc a altre, quan no hi havia menjar

Descobriment del foc (Neandertals)

1er- Pedres tallades

còdols

Fabricació instruments

+ tard- utilització sílex, pedra molt dura, es trenca en làmines, fabriquen bifaços (bi-=2 -facies=cara), eines tallades per les 2 cares, per, tallar fusta, trossejar animals, perforar ossos...

+ tard- utensilis + especialitzats, raspadors, puntes llança, perforadors

Altes materials utilitzats, os, banyes, per fer, hams, arpons, agulles, arcs...

NEOLÍTIC (nova pedra)

Eres sedentaris

no cercar aliments, es queden al mateix lloc

Vida eren productors aliments

ramaderia, Ensinistrament (adiestrar) animals

agricultura

llavor devall terra=nova planta

Eines

feines agrícoles, instruments especialitzats, falç, molí de ma, arado, destral

per emmagatzemar, transportar conreu, surt ceràmica, fang humit, endurit al sol, endurit forn llenya

Per fer vestits, Fus, convertir llana,lli, en fils, teler, trenat (trenzado) del fils

EDAT DEL METALS

Metal.lúrgia

surt, Pròxim Orient

Metals

1er, or, colpetjat en fred amb martell, fer joies, ornaments

2on, Coure, inici forja, escalfar metall, fer-lo líquid, abocat-lo motlos

3er, Bronze, coure+estany, + dur i tallant (corta mejor)

4t, Ferro, característiques, dur, resistent, millor per fer, armes, eines agrícoles

Societat

metal.lúrgia->treball molt especialitzat, especialització treball, divisió treball, artesans, metal.lúrgia, comerciants, surt, roda->carros, navegació->vela, agricultors, ramaders, més riquesa

per defensar terres riquesa, surt, guerrers, encapçalats per, rei, sorgiment poblats amb rei

monuments megalítics Mega-> gran, Litos-> pedra

menhir

pedra molt gran clavada terra

funció, conmemorativa, marcar territori

dolmen

pedres clavades verticalment amb una losa horitzontal

funció, enterrament

cromlech

pedres clavades a terra amb una horitzontal damunt en forma cercle

funció, culte, agrari, solar