Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PREHISTÒRIA by Mind Map: PREHISTÒRIA
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

PREHISTÒRIA

Procès homintzació

Canvi climàtic- + calor = simis adaptació

PALEOLÍTIC (antiga pedra)

Vida eren depredadors

Eren nòmades

Descobriment del foc (Neandertals)

1er- Pedres tallades

Fabricació instruments

NEOLÍTIC (nova pedra)

Eres sedentaris

Vida eren productors aliments

agricultura

Eines

EDAT DEL METALS

Metal.lúrgia

Metals

Societat

monuments megalítics Mega-> gran, Litos-> pedra

menhir

dolmen

cromlech