Сутність та методологія формування елементів оптової ціни виробників

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сутність та методологія формування елементів оптової ціни виробників by Mind Map: Сутність та методологія формування елементів оптової ціни виробників

1. Оптові ціни: сутність,види, особливості застосування

1.1. класифікація

1.1.1. Оптові ціни експортно-імпортних операцій

1.1.2. Закупівельні ціни на продукцію

1.1.3. Концепція собівартості й класифікація витрат

1.1.3.1. Концепція собівартості й класифікація витрат Файл

1.1.4. Ціни біржових операцій

1.1.5. Тарифи на вантажні перевезення

1.1.6. Оптові ціни на продукцію промисловості

1.2. Склад оптових цін

1.2.1. Цвир = Св + П

1.2.2. Цов = Св + П + ПДВ

1.2.3. Цов = Св + П + АЗ + ПДВ

1.3. оптової ціни на продукцію промисловості

1.3.1. оптові ціни виробника

1.3.2. оптові відпускні ціни

1.4. Оптова ціна виробника

1.5. Оптові відпускні ціни промисловості

1.6. Оптові ціни промисловості

1.7. Трансфертна ціна

2. Прибуток як елемент ціни

2.1. Отримання прибутку

2.2. Рентабельність (Np) виробника

2.2.1. Destinations

2.3. Регулювання рентабельності

3. Непрямі податки у складі ціни

3.1. Акцизний збір

3.1.1. по ставці у відсотках до обороту з продажу

3.1.2. у твердих сумах з одиниці реалізованого товару

3.1.3. одночасно по ставках у відсотках до обороту з продажу і в твердих сумах з одиниці реалізованого товару

3.1.4. комбінований, тобто по ставках у відсотках до обороту по реалізації, але не менше встановленої твердої суми з одиниці реалізованого товару

3.2. Економічний сенс АЗ

3.2.1. Нормативна база про ставки АЗ

3.3. податок на додану вартість (ПДВ)

3.3.1. – податок на додану вартість (ПДВ)

4. Концепція собівартості й класифікація витрат

4.1. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції

4.1.1. Відношення до процесів виробництва І реалізації (збуту) продукції

4.1.1.1. Виробничі

4.1.1.1.1. ресурси, використані в процесі виробництва продукції

4.1.1.2. Позавиробничі

4.1.1.2.1. ресурси, використані в процесі реалізації (збуту) продукції

4.1.2. Відношення до видів виробничих процесів

4.1.2.1. Основні

4.1.2.1.1. ресурси, використані в процесах безпосереднього виготовлення продукції

4.1.2.2. Накладні

4.1.2.2.1. ресурси, використані в процесах обслуговування і управління процесами безпосереднього виготовлення продукції

4.1.3. Ступінь залежності від обсягів вироб- ництва (випуску) продукції

4.1.3.1. Умовно-змінні

4.1.3.1.1. Витрати, загальна сума яких змінюється майже прямо пропорційно до змін обсягів виробництва (випуску) продукції

4.1.3.2. Умовно-постійні

4.1.3.2.1. Частина витрат за певний період часу, загальна сума яких не змінюється при зміні обсягів виробництва

4.1.4. Зміст і призначення витрат

4.1.4.1. Економічні елементи

4.1.4.1.1. Характеризують використані ресурси за їхнім економічним змістом незалежно від форми і місця їх використання на той чи інший об’єкт віднесення витрат

4.1.4.2. Калькуляційні статті

4.1.4.2.1. Характеризують склад використаних ресурсів залежно від напрямів і місця їх використання (в основному, допоміжному чи обслуговуючому виробництві) на об'єкт витрат

4.1.5. Однорідність економічного змісту витрат

4.1.5.1. Прості

4.1.5.1.1. Характеризують використані ресурси одного економічного змісту (один економічний елемент витрат)

4.1.5.2. Комплексні

4.1.5.2.1. Характеризують використання кількох економічно різнорідних ресурсів, які мають однакове виробниче призначення

4.1.6. Спосіб віднесення на собівартість об'єкта віднесення витрат

4.1.6.1. Прямі

4.1.6.1.1. Складові витрат, які розраховуються прямими методами на об'єкт віднесення витрат

4.1.6.2. Непрямі

4.1.6.2.1. Компоненти витрат, що нероздільно пов'язані з двома і більше об'єктами віднесення витрат, і тому розподіляються на один об'єкт витрат пропорційно до економічно обгрунтованої бази

4.2. Матеріальні витрати

4.3. Поворотні відходи

4.4. Витрати на оплату праці

4.5. Амортизація основних фондів і нематеріальних активів