Positiivisuuden ja vahvuuksien pedagogiikka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Positiivisuuden ja vahvuuksien pedagogiikka by Mind Map: Positiivisuuden ja vahvuuksien pedagogiikka

1. Lasse Lipponen

2. Kun heräsit aamulla, mikä kertoi että elämä on elämisen arvoista?

3. Miksi?

3.1. Tavoitteena luoda toimintakulttuureja

3.1.1. Vaalitaan positiivisia tunteita ja kokemuksia (merkityksellisiä sellaisia) sekä ihmisen vahvuuksia

4. Muuttuvat toimintaympäristöt haastavat lasten psykologisen hyvinvoinnin?

4.1. Digitalisaatio

5. Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen vaatii uutta otetta

5.1. Yhteisöllisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat mielenterveyden rakennuspalikoita.

6. Enemmän huomiota ennaltaehkäisyyn lasten (psykologisessa) hyvinvoinnissa: ihmissuhteet, pedagogiikka. Lapsi oppii hyvinvointia ja pahoinvointia niissä yhteisöissä joissa toimii.

7. MItkä on ne merkitykset, mitkä lapset asioille antaa?

8. Hyvä ei lisäänny (vain) pahaa vastustamalla- hyvä lisääntyy myös hyvää lisäämällä

8.1. Myönteiset kokemukset vahvistavat hyvinvointia

8.2. Vahvuukisen ja positiivisuuden voima

9. Makustelu

9.1. Palataan merkityksellisiin positiivisiin kokemuksiin

9.2. Työyhteisö, luokka, ryhmä voi muistella onnistumisia / kivoja kokemuksia

10. Pienillä arkisilla asioilla on merkitystä

10.1. Lasten mielestä hyvinvointia edistävä opettaja

10.1.1. On saatavailla, kuuntelee, opettaa "perusjuttuja", on positiivinen, puuttuu tarvittaessa, tuntee lapset, on kiinnostunut kuulumisista, arvostaa ihmisenä

10.2. Hyvät ystävät, merkityksellinen tekeminen

10.3. Having, loving & being

11. Voimakäsi

11.1. Piirrä käsi

11.1.1. Pyydä vanhempia kirjoittamaan joka sormen kohdalle yksi asia, missä lapsi on hyvä

11.2. Vahvuuksien näkeminen voi olla vaikeaa, ennakko-odotukset ohjaavat mielipiteitä

11.3. Ihmisillä on suuri tarve tuntea että on jossain hyvä. Olen huomannut sinut. Halu tulla tunnustetuksi

12. Analyysi

12.1. Mitä tapahtuu, kun adhd-lapsi tekee keskittyneesti jotain. Mitä tapahtui sitä ennen, sen aikana, mitä tapahtui kun lapsi herpaantuu

13. Toimijuus

13.1. Kumpulainen&Lipponen, 2011

14. Sitkeys, sinnikkyys (=resilienssi)

14.1. Sitkeys, sinnikkyys

14.2. Taito ylläptää positiivisa odotuksia

15. Myötätunto

15.1. Myötätunto on enemmän kuin empatia

15.2. Myötätunto on parasta kiusaamisen ehkäisyä!

15.3. Kielellinen ja sanallinen teko

15.3.1. Auttaminen

15.3.1.1. Auttaa itse

15.3.1.2. Hakee jonkun auttamaan

15.3.2. Jakaminen

15.3.2.1. Antaa toiselle jonkin esineen /tai vastaavaan

15.3.3. Mukaan pyytäminen / inlusiivinen teko

15.3.4. Lohduttaminen / välittäminen