Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GENER by Mind Map: GENER

1. Celler

1.1. kerne

1.1.1. DNA

1.1.1.1. 46 DNA molekyler 23 par

1.2. Halvdelen fra mor og helvdelen fra far

2. Stamceller

3. A. T. C. G.

3.1. Adenin

3.2. Thymin

3.3. Cytocin

3.4. Guanin

4. Celledellinger

4.1. Mitosedelling

4.2. Mutation

5. arvemateriale

5.1. kromosomer

5.1.1. DNA der er rullet rundt om protein

6. Forskellige

7. Gener variere

8. Mutationer

8.1. Kræft

8.2. Fejl

8.3. Sygdomme

9. kønnet formering

9.1. meiose

9.1.1. deler til 4

9.1.1.1. ingen ens