DISSENY EPA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DISSENY EPA by Mind Map: DISSENY EPA

1. DIFUSIÓ INFORMACIÓ

1.1. Publicar i compartir

1.1.1. XARXES SOCIALS

1.1.1.1. Facebook

1.1.1.2. Twitter

1.1.1.3. Instagram

1.1.1.4. Pinterest

1.1.2. SERVEIS MULTIMÈDIA

1.1.2.1. Youtube

1.1.2.2. Vimeo

1.1.2.3. Slideshare

1.1.2.4. Pinterest

2. TRACTAMENT INFORMACIÓ

2.1. Document Word

2.2. Presentació Prezi

2.3. Fulls de càlcul

3. CERCA INFORMACIÓ

3.1. Referent a noves tecnologies

3.1.1. Blocs

3.1.1.1. Apptúa

3.1.1.2. Proyecto Guappis

3.1.1.3. Recursos TIC para profesores

3.2. Referent a la pràctica docent

3.2.1. Edu365.cat

3.2.2. Edu3.cat

3.2.3. Zona JCLIC

3.2.4. Google