Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
kültürler by Mind Map: kültürler

1. göç eden türkler

1.1. avusturya

1.2. rusya

1.3. belçika

1.4. usa

1.5. fransa

1.6. hollanda

1.7. italya

1.8. almanya

1.9. ingiltere

2. göç etme sebepleri

2.1. para bulmak

2.2. iş sayibi olmak

2.3. para biriktirmek

2.4. farklı kürtüleri tanımak

3. kürtür farklılıkları nelerdir

3.1. din

3.2. ahlak

3.3. yaşam tarzı

3.4. mimari