Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007 by Mind Map: Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007

1. Как се създава?

1.1. стъпки при проектиране

1.1.1. определяне на предназначението

1.1.2. намиране и организиране на информацията

1.1.3. съставяне на таблици

1.1.4. проектиране на колони

1.1.5. задаване на първични ключове

1.1.6. реализиране на релации

1.1.7. прецизиране

1.1.8. прилагане правилата за нормализация

1.2. Изгледи и инструменти

2. Запознаване с потребителския интерфейс

3. Работа с типове данни

4. Типове връзки

5. Съдаване и редактиране на форми

6. Разпечатване

7. Какво представлява една база данни?

7.1. информация

7.2. таблици

7.3. записи

7.4. връзки

7.5. New node

8. Кога е добре проектирана?

8.1. няма дублирана информация

8.2. лесно се обработва

8.3. лесно се създават отчети

8.4. лесно се поддържа

8.5. информацията може да се обединява

9. Управление на таблици и свързаност

10. Създване на отчети

11. Създаване и вмъкване на графични обекти

11.1. New node