Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007 by Mind Map: Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Създаване на бази данни с Microsoft Access 2007

Какво представлява една база данни?

информация

таблици

записи

връзки

New node

Как се създава?

стъпки при проектиране

Изгледи и инструменти

Кога е добре проектирана?

няма дублирана информация

лесно се обработва

лесно се създават отчети

лесно се поддържа

информацията може да се обединява

Запознаване с потребителския интерфейс

Работа с типове данни

Управление на таблици и свързаност

Типове връзки

Създване на отчети

Съдаване и редактиране на форми

Създаване и вмъкване на графични обекти

New node

Разпечатване