Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eines TIC by Mind Map: Eines TIC

1. Escola Pia de Granollers

2. xarxes socials

2.1. Twitter

2.1.1. Escola

2.1.2. Alumnes

2.2. Instagram

2.2.1. Escola

2.2.2. Alumnes

2.3. Pinterest

2.4. Vimeo

2.5. YouTube

3. Moodle

4. Google Apps

4.1. Gmail

4.1.1. Correu

4.1.2. Contactes

4.1.3. Llista de distribució de contactes

4.2. Calendar

4.2.1. Calendari personal

4.2.2. Calendari Classe

4.2.3. Compartir calendaris

4.3. Drive

4.3.1. Emmagatzematge de fitxers

4.3.2. Treball colaboratiu

4.3.3. Treballar fitxers i carpetes

4.3.4. Treballar en el núvol (cloud)

4.3.5. Documents

4.3.6. Fulls de càlcul i diagràmes

4.3.7. Presentacions

4.3.8. dibuixos

4.3.9. Àlbums de fotografies

4.4. classroom

4.4.1. GEstió de les classes

4.4.2. Banc de recursos

4.5. formularis

4.5.1. Formularis

4.5.2. Correcció automàtica amb Flubaroo

4.6. Sites

4.6.1. Llocs webs

4.7. blogger

4.7.1. Blogs

4.8. marcadors

4.8.1. Emmagatzematge d'adreces d'interès

4.9. Grups

4.9.1. Llistes de correu personals

4.10. keep

4.10.1. Notes i llistes de tasques

4.11. maps

4.11.1. Mapes i rutes

5. Programari lliure

5.1. Libre Office

5.1.1. Ofimàtica

5.2. Motzilla firefox

5.2.1. Internet

5.3. GIMP

5.3.1. Gràfics

5.4. VLC media player

5.4.1. Multimèdia

5.5. PDF creator

5.5.1. PDFs

6. Web 2.0

6.1. Mapes mentals, conceptuals, esquemes, organigrames...

6.1.1. Mindmeister

6.1.2. Bubbl.us

6.2. Imatges, collages...

6.2.1. PiZap

6.2.2. Pixlr

6.2.3. Photophunia

6.2.4. Photovisi

6.3. Presentacions, diapositives...

6.3.1. Popplet

6.3.2. Photopeach

6.4. Text artístic

6.4.1. Wordle

6.4.2. Cooltext

6.5. Programació

6.5.1. Scratch

6.6. Idiomes

6.6.1. Duolingo

6.7. Posters multimèdia

6.7.1. Glogster

7. Política de contrasenyes