Основні класи неорганічних сполук

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основні класи неорганічних сполук by Mind Map: Основні класи неорганічних сполук

1. Оксиди

1.1. Характеристика

1.2. Властивості

2. Кислоти

2.1. Характеристика

2.2. Властивості

3. Основи

3.1. Характеристика

3.2. Властивості

4. Солі

4.1. Характеристика

4.2. Властивості

5. Добування ОКНС

6. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук