Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GearBoy by Mind Map: GearBoy

1. Elements

1.1. Escenari

1.1.1. Engranatges

1.1.1.1. Jugador

1.1.1.2. Enemic

1.1.1.3. Engranatges acoplables

1.1.1.4. Engranatges no acoplables

1.1.2. Cintes transportadores

1.1.3. Portes

1.1.4. Obstacles mortals

1.1.4.1. Vàlvules de vapor

1.1.4.2. Àcid

1.1.4.3. Etc.

2. Mecàniques

2.1. Moviement

2.1.1. Rodar per superficies planes

2.1.2. Encaixar per superficies amb engranatges

2.2. Interacció amb elements

2.2.1. Mida dels engranatges

2.2.2. Acoplament d'engranatges

2.2.3. Activació de mecanismes

2.3. Engranatge enemic

2.4. Temps per nivel

3. Objectius

3.1. Evitar l'engranatge defectuós

3.2. Arreglar avaries

3.3. Recolectar col·leccionables

3.4. Completar nivells de forma rápida

4. Recompenses

4.1. Puntuació

4.2. Pick-ups

4.3. Desbloquejar Skins

5. Modificadors

5.1. Velocitat de l'engranatge rival

5.2. Espai entre elements

5.3. Número d'elements i puzles

6. Target

6.1. Gent aficionada als puzles

6.2. Gent aficionada a les plataformes

7. Tecnologia

7.1. Motor

7.1.1. Unreal Engine 4

7.2. Plataformes

7.2.1. Steam

7.2.2. Android

7.2.3. iOs