Hücre

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hücre by Mind Map: Hücre

1. Çekirdek

1.1. Çekirdek hücrenin hayatsal faaliyetlerini yönetir.

2. Bitki Hücresi

2.1. Plastitler

2.1.1. Kloroplast

2.1.1.1. Bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli plastitlerdir

2.1.2. Kromoplast

2.1.2.1. Bitkilerdeki yeşilden başka sarı, turuncu, kırmızı renkleri oluşturan pigmentlerin bulunduğu plastitlerdir. Genellikle çiçek yaprak ve meyvelerde bulunur

2.1.3. Lökoplast

2.1.3.1. Renksiz plastitlerdir. Nişasta, yağ ve protein depolarlar. Işık görmeyen kök, toprak altı gövdelerde ve tohumlarda bol bulunur. Işık gördüğünde kloroplasa dönüşür.

2.2. Hücre Çeperi

2.2.1. Hücre çeperi, bitki hücrelerini dış etkilere karşı korur ve hücrenin dirençli olmasına ortam hazırlar.

2.3. Ribozom

2.3.1. Ribozomlar protein sentezi yapan organellerdir.

2.4. Golgi Aygıtı

2.4.1. Golgi aygıtının görevi salgı üretilmesinde ve depo edilmesini sağlamaktır.

2.5. Endoplazmik Retikulum

2.5.1. Endoplazmik Retikulum hücre içini ağ gibi saran bir yoldur. Görevi madde iletimini gerçekleştirmektir.

2.6. Koful

2.6.1. Kofulun görevi hücre için fazla olan maddeleri depo etmektir.

2.7. Mitokandri

2.7.1. Mitokondrinin hücredeki görevi, bulunduğu hücre için enerji üretmektir. Oksijeni kullanarak besinlerden enerji elde ederler.

3. Sitoplazma

3.1. Sitoplazma hücredeki beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, üreme, sindirim gibi bütün yaşamsal faaliyetlerin (canlılık olaylarının) gerçekleştiği yerdir

4. Hücre Zarı

4.1. Hücreyi dış ortamdan ayıran, seçici geçirgen canlı yapıdır

5. Organ

6. Sistem

7. Organizma

8. Hayvan Hücresi

8.1. Mitokandri

8.1.1. Mitokondrinin hücredeki görevi, bulunduğu hücre için enerji üretmektir. Oksijeni kullanarak besinlerden enerji elde ederler.

8.2. Koful

8.2.1. Kofulun görevi hücre için fazla olan maddeleri depo etmektir.

8.3. Sentrozom

8.3.1. Sentrozomlar (Sentriyol) hücre bölünmesinde görev alan orgenellerdir.

8.4. Endoplazmik Retikulum

8.4.1. Endoplazmik Retikulum hücre içini ağ gibi saran bir yoldur. Görevi madde iletimini gerçekleştirmektir.

8.5. Golgi Aygıtı

8.5.1. Golgi aygıtının görevi salgı üretilmesinde ve depo edilmesini sağlamaktır.

8.6. Ribozom

8.6.1. Ribozomlar protein sentezi yapan organellerdir.

8.7. Lizozom

8.7.1. Lizozomlar büyük tanecikleri, yaşlanmış organelleri taşıdıkları enzimlerle parçalarlar.

9. Doku