Синтаксис

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Синтаксис by Mind Map: Синтаксис

1. Члени речення

1.1. Головні члени речення

1.1.1. Підмет

1.1.1.1. Підмет поділяється

1.1.1.1.1. простий

1.1.1.1.2. складений

1.1.2. Присудок

1.1.2.1. Простий дієслівний присудок

1.1.2.1.1. дієсловом

1.1.2.1.2. фразеологізмом

1.1.2.2. складений

1.1.2.2.1. дієслівний

1.1.2.2.2. іменний

1.2. Другорядні члени речення

1.2.1. означення

1.2.1.1. другорядний член речення, що вказує на ознаку предмета й відповідає на питання який? чий? котрий? скількох?

1.2.1.1.1. Узгоджені

1.2.1.1.2. Неузгоджен

1.2.1.2. Прикладка

1.2.1.2.1. різновид означення, що виражається іменником, узгодженим з означуваним іменником у відмінку й числі.

1.2.2. Додаток

1.2.2.1. означає предмет, який є об’єктом дії. Відповідає на питання непрямих відмінків

1.2.2.1.1. Прямий

1.2.2.1.2. Непрямий

1.2.3. Обставина

1.2.3.1. другорядний член речення, що характеризує дію або ознаку з погляду їхньої якості, кількості, інтенсивності, місця, часу, мети, причини.

1.2.3.1.1. Обставини поділяються на такі групи: