Viisautta mobiilin käyttöön -mobiilit oppimisessa sisällysluettelo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Viisautta mobiilin käyttöön -mobiilit oppimisessa sisällysluettelo by Mind Map: Viisautta mobiilin käyttöön -mobiilit oppimisessa sisällysluettelo

1. Tavoite: laatia opas, jossa on tiiviisti kerrottu miten hyödynnetään mobiilia oppimisessa ja vuorovaikutusessa. Opas on Avo, mobiilit oppimisessa osahankkeen päätuotos

2. Pedagogiikka

2.1. Mobiiliohjaus

2.2. Johdatus mobiili-oppimiseen Mitä on mobiilioppiminen? Missä mobiileita voi käyttää opetuksessa ja oppimisessa? Mobiili-oppimisen hyödyntämisen laaja-kenttä ja muodot Mobiili-pedagogiikka (=opetus- ja oppimiskäytänteet) Autenttinen oppiminen viitekehikkona Mobiili-oppimisen pedagogiset mallit Mobiilit oppimistilanteet ja eri ympäristöt Mobiilin oppimisprosessin suunnittelu ja rakentaminen mobiilioppimisprosessi ja sen suunnittelu mobiili-oppimistehtävät Mobiili-ohjaus Menetelmät ja työkalut Tutorointi (ohjaus) Coaching Mentorointi Työssä oppimisen ohjaus mobiileilla Vertaispalaute

3. Mobiililaitteet

3.1. Mitä ovat mobiililaitteet ja "hand-held-devices" ja mitkä niiden ominaisuudet ovat oppimisessa ja opetuksessa hyödynnettäviä?

4. Mitä mobiilien käyttö maksaa?

4.1. Laitteet

4.2. Käyttökustannukset

4.3. Langattomat verkot

4.4. Sähköinen materiaali

5. Esimerkkejä mobiilien käytöstä

6. Tulevaisuus

6.1. Teknologiat, käyttökohteet, ympäristöt, palvelut, sovellukset, mitä kohti ollaan menossa?

6.1.1. Pasi M.

7. Johdanto

8. Mitä mobiilioppimisen hyödyntäminen vaatii koulutusorganisaatioilta?

9. New node

10. Mobiililla tuottaminen

10.1. Tiedotusmateriaali

10.2. Oppimisaihiot

10.3. Oman osaamisen dokumentointi

10.4. opiskelijat materiaalia tuottamassa osana oppimistaan

10.5. Ohjaaja tuottajana

11. Mobiilien käyttö eri ympäristöissä

11.1. Metsä, koulu ja sairaala, vapaa-aika ja työ