Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Viisautta mobiilin käyttöön -mobiilit oppimisessa sisällysluettelo by Mind Map: Viisautta mobiilin käyttöön -mobiilit oppimisessa sisällysluettelo
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Viisautta mobiilin käyttöön -mobiilit oppimisessa sisällysluettelo

Tavoite: laatia opas, jossa on tiiviisti kerrottu miten hyödynnetään mobiilia oppimisessa ja vuorovaikutusessa. Opas on Avo, mobiilit oppimisessa osahankkeen päätuotos

Pedagogiikka

Mobiiliohjaus

Johdatus mobiili-oppimiseen Mitä on mobiilioppiminen? Missä mobiileita voi käyttää opetuksessa ja oppimisessa? Mobiili-oppimisen hyödyntämisen laaja-kenttä ja muodot Mobiili-pedagogiikka (=opetus- ja oppimiskäytänteet) Autenttinen oppiminen viitekehikkona Mobiili-oppimisen pedagogiset mallit Mobiilit oppimistilanteet ja eri ympäristöt Mobiilin oppimisprosessin suunnittelu ja rakentaminen mobiilioppimisprosessi ja sen suunnittelu mobiili-oppimistehtävät Mobiili-ohjaus Menetelmät ja työkalut Tutorointi (ohjaus) Coaching Mentorointi Työssä oppimisen ohjaus mobiileilla Vertaispalaute

Mobiililaitteet

Mitä ovat mobiililaitteet ja "hand-held-devices" ja mitkä niiden ominaisuudet ovat oppimisessa ja opetuksessa hyödynnettäviä?

Mitä mobiilien käyttö maksaa?

Laitteet

Käyttökustannukset

Langattomat verkot

Sähköinen materiaali

Esimerkkejä mobiilien käytöstä

Tulevaisuus

Teknologiat, käyttökohteet, ympäristöt, palvelut, sovellukset, mitä kohti ollaan menossa?

Johdanto

Mitä mobiilioppimisen hyödyntäminen vaatii koulutusorganisaatioilta?

New node

Mobiililla tuottaminen

Tiedotusmateriaali

Oppimisaihiot

Oman osaamisen dokumentointi

opiskelijat materiaalia tuottamassa osana oppimistaan

Ohjaaja tuottajana

Mobiilien käyttö eri ympäristöissä

Metsä, koulu ja sairaala, vapaa-aika ja työ