LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL by Mind Map: LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

1. REVOLUCIÓ AGRÍCOLA

1.1. PRIVATITZACIÓ DE LES TERRES

1.2. MILLORES AGRÍCOLES

1.2.1. SISTEMA NORFOLK

1.2.2. MECANITZACIÓ

1.2.3. NOUS CULTIUS

2. REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

2.1. MILLORA DE L'ALIMENTACIÓ

2.2. MILLORA DE LA HIGIENE I LA SANITAT

3. LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

3.1. INDÚSTRIA TÈXTIL

3.1.1. LLANÇADORA VOLANT

3.1.2. MÀQUINES DE FILAR

3.1.2.1. WATER FRAME

3.1.2.2. JENNY MULE

3.1.3. TELER MECÀNIC

3.2. INDÚSTRIA SIDERÚRGICA

3.2.1. CARBÓ DE COC (Darby,1732)

3.2.2. CONVERTIDOR (Bessemer 1855)

4. LA REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS

4.1. FERROCARRIL (G. Stephenson, 1829)

4.2. VAIXELL DE VAPOR

5. EXPANSIÓ DEL COMERÇ

5.1. ECONOMIA DE MERCAT

5.2. AUGMENT DEL COMERÇ INTERIOR

5.3. NOUS MERCATS INTERNACIONALS

6. CAPITALISME INDUSTRIAL

6.1. LIBERALISME ECONÒMIC

6.1.1. MÀXIM BENEFICI

6.1.2. S'ADAPTA A L'OFERTA I LA DEMANDA

6.1.3. L'ESTAT NO HA D'INTERVENIR

6.2. MITJANS DE PRODUCCIÓ EN MANS DE LA BURGESIA

6.3. PROLETARIAT TREBALLA A CANVI D'UN SOU

6.4. OBTENCIÓ DE CAPITAL

6.4.1. BANCS

6.4.2. SOCIETAT ANÒNIMES

6.5. CRISIS CÍCLIQUES DE SOBREPRODUCCIÓ

7. SOCIETAT INDUSTRIAL

7.1. CLASSES SOCIALS SEGONS NIVELL ECONÒMIC

7.2. CIUTATS INDUSTRIALS

8. MOVIMENT OBRER

8.1. PRIMERES PROTESTES

8.2. LA CREACIÓ DELS SINDICATS

8.3. IDEOLOGIES

8.3.1. MARXISME

8.3.2. ANARQUISME

8.4. LES INTERNACIONALS