Martina Blažková: MODELOVANÁ VS. SKUTEČNÁ INTENZITA PROŽÍVÁNÍ PROGRAMU ZÁŽITKOVÉHO KURZU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Martina Blažková: MODELOVANÁ VS. SKUTEČNÁ INTENZITA PROŽÍVÁNÍ PROGRAMU ZÁŽITKOVÉHO KURZU by Mind Map: Martina Blažková: MODELOVANÁ VS. SKUTEČNÁ INTENZITA PROŽÍVÁNÍ PROGRAMU ZÁŽITKOVÉHO KURZU

1. Základní výzkumná otázka

1.1. Východiska

1.1.1. Gintel

1.1.2. Paulusová

1.1.3. Martin

1.2. Výzkumný problém

2. Řešený problém

2.1. Cíle práce

2.2. Výzkumný design

3. Abstrakt projektu

3.1. Klíčová slova

3.2. Key words

4. Bibliografie

5. Osnova DP

5.1. 1. Dynamika prožívání (15 s.)

5.1.1. 1.1. Charakteristika prožívání

5.1.2. 1.2. Dynamika/intenzita prožívání

5.1.3. 1.3. Příbuzné jevy popsané v psychologii

5.1.4. 1.4. Faktory ovlivňující dynamiku prožívání

5.1.5. 1.5. Způsoby měření

5.2. 2. Zážitkové kurzy (20 s.)

5.2.1. 2.1. Východiska a vývoj

5.2.2. 2.2. Principy výchovy zážitkem

5.2.3. 2.3. Dramaturgie

5.3. 3 Praktická část - výzkum (30 s.)

5.3.1. 3.1. Metodologie

5.3.2. 3.2. Shrnutí výsledků výzkumu

6. Dynamika kurzu se modeluje s ohledem na zamýšlené prožívání účastníků