Het Mobiele Kantoor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Het Mobiele Kantoor by Mind Map: Het Mobiele Kantoor

1. Werknomade zoekt werkplek

1.1. Is website waar kantoren zich melden: kom bij dagje werken

1.1.1. Hoe je dat nu: bewustwording, hoe pak je het aan, veiligheid, wie haal je binnen

2. Voor wie is het interessant?

2.1. Spot marketing

2.1.1. Launching plek om producten te toetsen of te lanceren: voor gratis werken doe je iedere dag even mee aan een testje

2.2. Doelgroep zijn de frontrunners

2.3. Kan plek zijn voor place making

2.4. Antikraakorganisaties

2.5. Buitenwereld binnen halen: Degene die er gratis komen werken, betalen voort door hun dwarse denken in de org in te zetten.

2.6. mobiel kantoor midden in de wijk biedt ogen, expertise, andere doelgroepen in de wijk. Brengt bedrijvigheid met zich mee en kan andere mede'huurders' als wijkvereniging een impuls geven.

2.6.1. mogelijk maakt de constructie met zzp-ers in nieuw soort wijkgebouwen, die wijkplekken ook weer mogelijk. Bestaat op veel plekken niet meer.

3. Wat zijn goede plekken in Haarlem?

3.1. Villa bij Kenaupark

3.2. Flint gebouw

3.3. locaties in de wijk uitzoeken via corporaties

3.4. gebouw als oude DEO ziekenhuis, nu te laat, gaan aan de slag

3.5. maar ook heel simpel: de hypotheker op stuyvesantplein, een makelaar: hoeveel werkplekken gebruik je nu?

3.6. superspot: restaurant dolhuys tot 12 uur want dan gaat het open

3.7. witte kasteeltje Zaanenlaan

4. Doen

4.1. Wat is er voor nodig?

4.1.1. Internetaansluiting

4.1.1.1. Dongle in foneromodem

4.1.2. Host

4.1.2.1. 4 lui die daar kantoor houden en diensten als host draaien

4.1.2.2. Een uitbater

4.1.3. Koffiemachine

4.1.4. Stoelen + tafels (moet ergonomisch zijn? )

4.2. Praten met antikraak clubs: wanneer wordt het leuk voor hen

4.3. Gemeente Haarlem: komen zij graag in aanraking met 'werknomaden?'

4.4. contacten leggen met Corporaties: prewonen, ymere

5. Wie maken er gebruik van het mobiele kantoor?

5.1. ZP'ers

5.2. Thuiswerkers, die liever niet thuis werken

5.2.1. maar wel in eigen buurt

5.2.2. of in eigen stad/centrum

5.3. werknomaden met een afspraak in de buurt

5.4. ad-hoc samenwerkingen

6. DRIE HOOFDLIJNEN

6.1. 1. er staan veel kantoorpanden leeg, en er zijn steeds meer zzp-ers en andere werknomaden die graag op plekken als seats2meet in Utrecht werken. Plekken die vervolgens veel expertise en creativiteit herbergen.

6.1.1. potentiele trekker:

6.1.2. vraagt een formule waarbij leegstand snel zichtbaar is, plan wordt gemaakt voor gereedmaken werkplekken, website die locaties aankondigt, een host die het netwerken aanjaagt en de plek meerwaarde geeft en een slim business model

6.1.3. Vaste deal met een of meerdere vastgoedmakelaars zou ideaal zijn

6.1.3.1. wanneer wordt het voor hen interessant? Als ze in ieder geval deel van de huur kunnen goedmaken naar zichzelf (eigen pand) of de klant (kan ook een dienst aan klanten zijn) EN ze er geen omkijken aan hebben EN het een goede uitstraling heeft (moet geen krakersbende lijken, dus veel glimmende ipads :-)

6.1.4. business plan: eenmalige opstartkosten + lage structurele kosten per locatie. Inkomsten: verhuur workshopruimtes, strippenkaart per uur

6.2. 2. steeds meer bedrijven vinden het interessant om werkplekken beschikbaar te maken binnen hun eigen kantoor. Het helpt de huur betalen en brengt frisse denkers binnen, waarmee de open blik van de organisatie wordt versterkt.

6.2.1. potentiele trekker:

6.3. 3. veel wijken ontberen een goede gezamenlijke plek. Die paar buurtcentra die er nog zijn bedienen maar een beperkte groep. Een mobiel kantoor midden in een wijk zou een 'broedplaats' op velerlei fronten kunnen zijn. Buurtbewoners en 'buitenlui' kunnen er werken en vergaderen, ook de wijkvereniging, de buurtbewoner die een cursus Frans wil organiseren, de klaverjasclub, de yoga-avond en de peutergym.

6.3.1. potentiele trekker: Erik Boele

6.3.2. Kijk deze films voor inspiratie http://vimeo.com/10862241, http://vimeo.com/10862342, http://vimeo.com/10799744

7. RESULTAAT IN 7DI WEEK

7.1. 20 organisaties geven aan werkplekken voor werknomaden te hebben. Die worden die week in gebruik genomen. Tegenpresentatie: grote creatieve sessie waarbij aangesloten organisaties hun cases inbrengen en werknomaden hun expertise inbrengen. Bijbehorende site live.

7.2. ten minste 1 vastgoedpartij wordt vaste partner van het mobiele kantoor. Leegstaande panden van hen worden tijdelijk door het Mobiele kantoor geexploiteerd. Overeenkomst rond, try out met eerste pand gaat van start.

7.3. Locatie voor wijkKANTOOR is bekend, wordt die week opgeknapt met bewoners, voorzien van slim zelfboekingssysteem voor zalen inplannen. Deal om afspraken te maken voor meer locaties. Met corporatie en gemeente, misschien SRO.