Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Het Mobiele Kantoor by Mind Map: Het Mobiele Kantoor
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Het Mobiele Kantoor

Werknomade zoekt werkplek

Is website waar kantoren zich melden: kom bij dagje werken

Voor wie is het interessant?

Spot marketing

Doelgroep zijn de frontrunners

Kan plek zijn voor place making

Antikraakorganisaties

Buitenwereld binnen halen: Degene die er gratis komen werken, betalen voort door hun dwarse denken in de org in te zetten.

mobiel kantoor midden in de wijk biedt ogen, expertise, andere doelgroepen in de wijk. Brengt bedrijvigheid met zich mee en kan andere mede'huurders' als wijkvereniging een impuls geven.

Wat zijn goede plekken in Haarlem?

Villa bij Kenaupark

Flint gebouw

locaties in de wijk uitzoeken via corporaties

gebouw als oude DEO ziekenhuis, nu te laat, gaan aan de slag

maar ook heel simpel: de hypotheker op stuyvesantplein, een makelaar: hoeveel werkplekken gebruik je nu?

superspot: restaurant dolhuys tot 12 uur want dan gaat het open

witte kasteeltje Zaanenlaan

Doen

Wat is er voor nodig?

Praten met antikraak clubs: wanneer wordt het leuk voor hen

Gemeente Haarlem: komen zij graag in aanraking met 'werknomaden?'

contacten leggen met Corporaties: prewonen, ymere

Wie maken er gebruik van het mobiele kantoor?

ZP'ers

Thuiswerkers, die liever niet thuis werken

werknomaden met een afspraak in de buurt

ad-hoc samenwerkingen

DRIE HOOFDLIJNEN

1. er staan veel kantoorpanden leeg, en er zijn steeds meer zzp-ers en andere werknomaden die graag op plekken als seats2meet in Utrecht werken. Plekken die vervolgens veel expertise en creativiteit herbergen.

2. steeds meer bedrijven vinden het interessant om werkplekken beschikbaar te maken binnen hun eigen kantoor. Het helpt de huur betalen en brengt frisse denkers binnen, waarmee de open blik van de organisatie wordt versterkt.

3. veel wijken ontberen een goede gezamenlijke plek. Die paar buurtcentra die er nog zijn bedienen maar een beperkte groep. Een mobiel kantoor midden in een wijk zou een 'broedplaats' op velerlei fronten kunnen zijn. Buurtbewoners en 'buitenlui' kunnen er werken en vergaderen, ook de wijkvereniging, de buurtbewoner die een cursus Frans wil organiseren, de klaverjasclub, de yoga-avond en de peutergym.

RESULTAAT IN 7DI WEEK

20 organisaties geven aan werkplekken voor werknomaden te hebben. Die worden die week in gebruik genomen. Tegenpresentatie: grote creatieve sessie waarbij aangesloten organisaties hun cases inbrengen en werknomaden hun expertise inbrengen. Bijbehorende site live.

ten minste 1 vastgoedpartij wordt vaste partner van het mobiele kantoor. Leegstaande panden van hen worden tijdelijk door het Mobiele kantoor geexploiteerd. Overeenkomst rond, try out met eerste pand gaat van start.

Locatie voor wijkKANTOOR is bekend, wordt die week opgeknapt met bewoners, voorzien van slim zelfboekingssysteem voor zalen inplannen. Deal om afspraken te maken voor meer locaties. Met corporatie en gemeente, misschien SRO.