Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
7E Modeli by Mind Map: 7E Modeli

1. Kapsamına Alma

1.1. - Bu basamakta kavramların diğer alanlardaki anlamları hatırlatılır, mevcut durumla karşılaştırılır ve böylelikle yeni kavramlar oluşur.

1.2. - Öğrencilere yeni kavramlarla ilgili sorular sorulur ve eski bilgileriyle karşılaştırması sağlanır.

2. Değiştirme

2.1. - Öğrenciler grup tartışmaları ile kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yaparlar.

2.2. -Değişen fikirler üzerinde yeni araştırmalar yapılmalıdır.

2.3. - Bu aşamada fikirler değişebilir.

3. Genişletme

3.1. - Öğrenciler araştırdıkları konularla ön bilgilerini karşılaştırarak yeni soru ve çözüm yolları üretirler.

3.2. - Öğretmen bu basamakta destekleyici rolünü oynamaktadır.

4. İnceleme - Sınama

4.1. - Öğrenciler öğrenmeye aktif olarak katılırlar.

4.2. - Öğretmen sürekli soru sorar ve öğrencilerin bilgi, becerilerini ölçer.

4.3. - Öğrencilerin değişen fikirlerinin incelenmesi sağlanır.

5. Teşvik Etme

5.1. - Yeni konu için sınıfın dikkati çekilir.

5.2. - Öğrencilerin motivasyonu sağlanır.

5.3. - Yeni konuyla ilgili ön bilgiler ortaya çıkarılır.

6. Keşfetme

6.1. - Öğrenciler yeni konuyla ilgili araştırma yapar.

6.2. - Araştırdığı konuyla ilgili sonuçları arkadaşlarıyla paylaşır ve tartışır.

6.3. Bu basamakta daha çok öğrenci aktiftir.

7. Açıklama

7.1. - Öğretmen soru sorarak araştırdıkları konuları açıklamalarını ister.

7.2. - Ön bilgiler kullanılarak yeni kavramlar ortaya atılır.

7.3. - öğretmen ve öğrenciler hep birlikte bu kavramları yorumlamaya çalışır.

8. 5E Modeli

9. 7E Modelinin, 5E Modelinden Farkı