Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GRECIA by Mind Map: GRECIA

1. Civilización Doria

1.1. 1100 a 800 a.C.

1.2. Desarrollada polos dorios, pobo centroeuropeo que provocou na Hélade unha situación caótica e a emigración de unha parte dos aqueos hacia as islas e as costas de Asia Menor. A civilización Doria supuxo un empobrecemento cultural de Grecia.

2. Periodo Clásico

2.1. 496 a 336 a.C.

2.2. As guerras médicas

2.3. Apoxeo de Atenas e democracia

2.4. A guerra do Peloponeso

3. Periodo Helenístico

3.1. 336 a 146 a.C.

3.2. Reino de Alejandro Magno

3.3. Grecia, provincia romana

4. Periodo Arcaico

4.1. 800 a 496 a.C.

4.2. Cambios sociopolíticos

4.3. Desarrollo comercial industrial

4.4. Colonizacións

4.5. Despegue de dúas poles

4.5.1. Atenas

4.5.2. Sparta