Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені  Бориса Грінченка

1. Університетський коледж

1.1. Директор Братко Марія Василівна

1.2. Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології

1.3. Циклова комісія з педагогічної освіти

1.4. Циклова комісія іноземних мов

1.5. Циклова комісія природничих дисциплін

1.6. Циклова комісія суспільних дисциплін і правознавства

1.7. Циклова комісія музики і хореографії

1.8. Циклова комісія фізичного виховання

1.9. Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту

1.10. Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну

2. Гуманітарний інститут

2.1. Директор Бондарева Олена Євгенівна

2.2. Кафедра української літератури і компаративістики

2.3. Кафедра світової літератури

2.4. Кафедра англійської філології

2.5. Кафедра германської філології

2.6. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства

2.7. Кафедра перекладу

2.8. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

2.9. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

2.10. Кафедра журналістики та нових медіа

2.11. Кафедра сходознавства

2.12. Загальноуніверситетські

2.13. Кафедра теорії та історії педагогіки

2.14. Кафедра української мови

2.15. Кафедра англійської мови

2.16. Кафедра фізичного виховання

3. Інститут суспільства

3.1. Директор Яковенко Ігор Валентинович

3.2. Кафедра історії України

3.3. Кафедра всесвітньої історії

3.4. Кафедра філософії

3.5. Кафедра управління

3.6. Кафедра фінансів та економіки

3.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

3.8. Кафедра правознавства

4. Інститут мистецтв

4.1. Директор Бацак Костянтин Юрійович

4.2. Кафедри Інституту

4.3. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

4.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

4.5. Кафедра образотворчого мистецтва

4.6. Кафедра дизайну

4.7. Кафедра академічного та естрадного вокалу

4.8. Кафедра хореографії

5. Педагогічний інститут

5.1. Директор Юрченко Віктор Іванович

5.2. Кафедра дошкільної освіти

5.3. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

5.4. Кафедра педагогіки та психології

5.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

5.6. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

6. Інститут людини

6.1. Директор Безпалько Ольга Володимирівна

6.2. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

6.3. Кафедра практичної психології

6.4. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

6.5. Кафедра анатомії і фізіології людини

6.6. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

7. Інститут післядипломної педагогічної освіти

7.1. Директор ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ Михайло Федорович

7.2. Кафедра методики і психології дошкільної та початкової психології

7.3. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

7.4. Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій

7.5. Кафедра методики мов та літератори

7.6. НМЦ

7.7. НДЛ

8. Ректорат

8.1. Ректор Віктор Олександрович Огнев'юк