Дисципліни, що вивчаються

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Дисципліни, що вивчаються by Mind Map: Дисципліни, що вивчаються

1. Перший цикл

1.1. загальноосвітні гуманітарні

1.1.1. Англійська мова

1.1.2. Українська мова

1.1.3. Фізичне виховання

1.1.4. Зарубіжна література

1.2. соціально-економічні дисциплін

1.2.1. Історія української журналістики

1.2.2. Українські студії

1.2.3. Глобальні проблеми людства

1.2.4. Вступ до фаху

1.2.5. Політична система світу та ін.

2. Другий цикл

2.1. фундаментальні дисципліни

2.1.1. Агенційна журналістика

2.1.2. Газетно-журнальне видання

2.1.3. Соціологія масової комунікації

3. Третій цикл

3.1. професійно-орієнтовані дисципліни

3.1.1. Моделювання інформаційних одиниць

3.1.2. Художні стратегії і технології журналістики

3.1.3. Моделювання інформаційних

3.1.4. Міжнародне та вітчизняне медіаправо

3.1.5. Медіаосвіта

3.1.6. Медіменеджмент і медіамаркетинг

3.1.7. Теорія та історія соціальних комунікацій

3.1.8. Розмовні формати та ток-шоу

3.1.9. Інфотеймент

3.1.10. Глобальна тележурналістика

4. Четвертий цикл

4.1. вибіркові дисципліни

4.1.1. Психологія самопізнання та саморозвитку

4.1.2. Психологія особистості

4.1.3. Психологія іміджу

4.1.4. Риторика

4.1.5. Українознавство

4.1.6. Психологія творчості

4.1.7. Філософія любові

4.1.8. Психологія комунікації