СПЕЦКУРС З ІНФОРМАТИКИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СПЕЦКУРС З ІНФОРМАТИКИ by Mind Map: СПЕЦКУРС З ІНФОРМАТИКИ

1. Змістовий модуль І

1.1. Лекційний матеріал

1.1.1. Лекція 1. Основні сервіси мережі Інтернет.

1.1.2. Лекція 2. Візуалізація навчального матеріалу.

1.2. Практичні роботи

1.2.1. Практична робота 1. Створення коміксів, особливості їх використання у навчально-виховному процесі.

1.2.2. Практична робота 2. Створення віртуальних плакатів засобами Web 2.0.

1.2.3. Практична робота 3. Візуалізація навчальних матеріалів засобами карт знань.

1.2.4. Практична робота 4-5. Демонстрація наочних матеріалів засобами інфорграфіки.

1.3. Самостійна робота

1.3.1. Завдання 1.

1.3.2. Завдання 2.

1.4. Модульний контроль №1

2. Змістовий модуль ІІ

2.1. Лекційний матеріал

2.1.1. Лекція 3 Соціальні мережеві сервіси.

2.2. Практичні роботи

2.2.1. Практична робота 6. Створення Google-форм та їх використання у професійній діяльності вчителя.

2.2.2. Практична робота 7-8. Створення документів (текстових, електронних таблиць, презентацій) в Google Docs. Колективна робота з документами Google Docs.

2.2.3. Практична робота 9-10. Створення блогів засобами Google Blogger.

2.3. Самостійна робота

2.3.1. Завдання 3.

2.4. Модульний контроль №2

3. Загальна інформація про курс

3.1. Робоча програма

3.2. Тематичний план

3.3. Критерії оцінювання

3.4. Друковані та Інтернет-джерела

3.5. Відомості про авторів

3.6. Підсумкове оцінювання (залік)