Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

IVIG by Mind Map: IVIG
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IVIG

vzdělávání v Imerzivní 3D prostředí - imerzivní 3D zkušenostní vzdělávání

definice Imerzivního prostředí

projektové učení

Ukázky

RKK

Aliance Virtual Library - Community reference desk (kalendář), po cestě tam je taky tématický panel

Olethe Public Library - nástěnka, vzkazy, listování v knize

Turing Machine

ALA island

Sistine chapel

Open Access Initiative

Search: information Literacy

Parktická ukázka

prohlížeč viewer 2.0

ukázka komunikace

hýbání kamerou

personalizace, oblečení, profil - text

socializace, skupiny (groups)

synchronní editce Google doc.

Synchroní editace mindmeister

ukázka presentace, sloodle