Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IVIG by Mind Map: IVIG

1. vzdělávání v Imerzivní 3D prostředí - imerzivní 3D zkušenostní vzdělávání

1.1. definice Imerzivního prostředí

1.2. projektové učení

2. Ukázky

2.1. RKK

2.2. Aliance Virtual Library - Community reference desk (kalendář), po cestě tam je taky tématický panel

2.3. Olethe Public Library - nástěnka, vzkazy, listování v knize

2.4. Turing Machine

2.5. ALA island

2.6. Sistine chapel

2.7. Open Access Initiative

2.8. Search: information Literacy

3. Parktická ukázka

3.1. prohlížeč viewer 2.0

3.1.1. ukázka komunikace

3.1.2. hýbání kamerou

3.1.3. personalizace

3.1.3.1. oblečení

3.1.3.2. profil - text

3.1.4. socializace

3.1.4.1. skupiny (groups)

3.1.5. synchronní editce Google doc.

3.1.6. Synchroní editace mindmeister

3.1.7. ukázka presentace

3.1.7.1. sloodle