Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken by Mind Map: Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken
4.3 stars - 4 reviews range from 0 to 5

Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken

woningmarkt

stimulering bouw

betaalbare & goede huisvesting randstad

aandacht krimpgebieden

mobiliteit verbeteren

financiële crisis

ingrijpend pakket noodzakelijk

maatregelen voor 2011

voorwaarde

dalen belastinginkomsten & stimuleren

voorstel om financiële huishouding verbeteren

uitgaveniveau verlagen

belangrijk houvast bieden

export

sterke concurrentie

hoog loonkosten niveau

verantwoorde loonontwikkeling

sterke & stabiele economische sector

MindMapping?

wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hier getoonde informatie of de gevolgen daarvan voor de besturing van het land

Wat is LiveMindMapping

Meer informatie over World of Minds

Meer informatie over visualisatie oplossingen en software

Welkom bij de live mindmap stream van de Troonrede 2010

Over enkele ogenblikken verschijnt hier een live opgebouwde mindmap van de Troonrede

help doven en anderen ook deze troonrede in steekworden te volgen en tweet s.v.p. deze url: www.worldofminds.com/troonrede met in je tweet #troonrede #pdag #troontweet #prinsjesdag

voorafgaand

de troonrede zal iets later starten vanwege voorwerp dat naar koets is gegooid

de koets gaat nu onder de poort van Binnenhof door

start

van harte welkom

pensioenstelsel

verhoging persioenleeftijd

gevolgen financiële crisis voor pensioenvermogen

naleven bestaande regeling

maatschappelijke ontwikkelingen

sociale samenhang

harmonieuze samenleving

onderwijssysteem

kwaliteitsverbetering

aansluiten bij

Nl opklimmen van 10 naar top5 kenniseconomie

kennisland

gezondheidszorg

randstad goede en betaalbare huisvesting en aandacht krimpgebieden

goede kwaliteit

kosten erg toegenomen

veiligheid

beveiligen tegen water

leef klimaat verbeteren

jongeren

export

op 1 na grootste exporteur land- en tuinbouwproducten

bijdrage mondiale voedselzekerheid

crisis

Nl verweven met de wereld

duurzaamheid

EU: aanscherping emissie vervoer

internationaal

vrede en veiligheid

armoedebestrijding

G20

samenwerken binnen int. organisatie

krijgsmacht

koningkrijk

NL antillen als land binnen koninkrijk: niet meer

eilanden

SG

veel aandacht en inspanning

hoofd bieden aan

leve de koningin