Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken

Live MindMap stream van de Troonreden 2010

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken by Mind Map: Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken

1. woningmarkt

1.1. stimulering bouw

1.2. betaalbare & goede huisvesting randstad

1.3. aandacht krimpgebieden

1.4. mobiliteit verbeteren

2. financiële crisis

2.1. ingrijpend pakket noodzakelijk

2.1.1. positie NL

2.1.2. verbeteren

2.2. maatregelen voor 2011

2.3. voorwaarde

2.3.1. stabiel begr beleid

2.4. dalen belastinginkomsten & stimuleren

2.4.1. staatsschuld stijgt

2.4.1.1. niet houdbaar

2.5. voorstel om financiële huishouding verbeteren

2.5.1. voldoen aan EU pact

2.6. uitgaveniveau verlagen

2.6.1. toename werkloosheid

2.7. belangrijk houvast bieden

2.7.1. werkgelenheid

2.7.2. stabiele economie

3. export

3.1. sterke concurrentie

3.2. hoog loonkosten niveau

3.3. verantwoorde loonontwikkeling

3.4. sterke & stabiele economische sector

3.4.1. maatschappelijk vertrouwen herstellen

3.4.2. beter toezicht

3.4.3. versterking reserves

3.4.4. beloningsprincipes

3.4.5. vertrouwensrelatie herstellen

4. MindMapping?

4.1. Wat is LiveMindMapping

4.2. Meer informatie over World of Minds

4.3. Meer informatie over visualisatie oplossingen en software

5. Welkom bij de live mindmap stream van de Troonrede 2010

5.1. Over enkele ogenblikken verschijnt hier een live opgebouwde mindmap van de Troonrede

5.2. help doven en anderen ook deze troonrede in steekworden te volgen en tweet s.v.p. deze url: www.worldofminds.com/troonrede met in je tweet #troonrede #pdag #troontweet #prinsjesdag

6. voorafgaand

6.1. de troonrede zal iets later starten vanwege voorwerp dat naar koets is gegooid

6.1.1. politie

6.1.1.1. in de Hulstraat heeft iemand een projectiel naar koets gegooid en heeft de koets geraakt

6.1.1.2. iedereen is geschokken

6.1.1.3. plezierige sfeer

6.1.1.4. dader is aangehouden

6.1.1.4.1. motief: niet helder

6.1.1.4.2. 29 jarige man uit Winterswijk

6.1.2. projectiel: waxinelichthouder

6.1.2.1. geen staaf dus

6.1.2.2. waarschijnlijk om het pad te verlichten

6.2. de koets gaat nu onder de poort van Binnenhof door

6.2.1. Wilhelmus speelt

6.2.1.1. gaat toch wat door je heen of niet?

7. start

7.1. van harte welkom

7.1.1. landgenoten

7.1.2. tot standkoming van en nieuw kabinet

7.1.3. arbeidsparticipatie

7.1.3.1. mobiliteit bevorderen

8. pensioenstelsel

8.1. verhoging persioenleeftijd

8.2. gevolgen financiële crisis voor pensioenvermogen

8.3. naleven bestaande regeling

8.3.1. vertrouwen herstellen

9. maatschappelijke ontwikkelingen

9.1. sociale samenhang

9.1.1. inspanning om tegestellingen beheersbaar te houden

9.1.2. noodzakelijk

9.1.2.1. nog steeds

9.1.2.2. niet alleen taak regering

9.1.2.3. ook burgers, maatschappelijke organisaties organisaties

9.1.3. respect, verdraagzaamheid en wellevendheid

9.1.3.1. verantwoordelijkheid van ons allen

9.1.4. bieden van tegenwicht

9.1.4.1. overheid

9.1.4.2. burgers

9.2. harmonieuze samenleving

9.2.1. geven en nemen

9.2.2. iedereen verantwoordelijk

9.2.3. verantwoordelijkheid van allen

10. onderwijssysteem

10.1. kwaliteitsverbetering

10.1.1. veel stappen nodig voor onderwijs

10.2. aansluiten bij

10.2.1. bedrijfsleven

10.3. Nl opklimmen van 10 naar top5 kenniseconomie

10.4. kennisland

10.4.1. goed onderwijs

10.4.2. onderzoek

10.4.2.1. hoge bijdrage

11. gezondheidszorg

11.1. goede kwaliteit

11.2. kosten erg toegenomen

11.2.1. technische verbeteringen en stijgende levensverwachtingen

12. veiligheid

12.1. beveiligen tegen water

12.1.1. zoet water tijdens droogte

12.2. leef klimaat verbeteren

12.2.1. wijkgerichte aanpak

12.3. jongeren

12.3.1. schooluitval bestreden

12.3.2. descriminatie blijft prio

13. export

13.1. op 1 na grootste exporteur land- en tuinbouwproducten

13.2. bijdrage mondiale voedselzekerheid

13.2.1. nieuwe technologieën

14. crisis

14.1. Nl verweven met de wereld

14.2. duurzaamheid

14.3. EU: aanscherping emissie vervoer

15. internationaal

15.1. vrede en veiligheid

15.1.1. versterking mensenrechten

15.2. armoedebestrijding

15.3. G20

15.4. samenwerken binnen int. organisatie

15.4.1. Eu

15.4.2. navo

15.4.3. g20

15.5. krijgsmacht

15.5.1. beveiliging

15.5.1.1. zorg veiligheid eigen en bondgenootsch grondgebied

15.5.2. int vredesmissies

15.5.3. crisisbeheersmissies

15.5.4. dank aan m/v 8 jaar in afghanistan

15.5.4.1. bouwen aan betere toekomst

15.5.5. trots zijn!

15.5.5.1. onze mensen in A.

16. koningkrijk

16.1. NL antillen als land binnen koninkrijk: niet meer

16.2. eilanden

16.2.1. opheffing huidige structuur

17. SG

17.1. veel aandacht en inspanning

17.2. hoofd bieden aan

17.2.1. sociale en economische uitdaging

17.3. leve de koningin