Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken by Mind Map: Troonrede 2010 met je
muis kan je slepen en
dicht en openklikken
4.3 stars - 4 reviews range from 0 to 5

Troonrede 2010 met je muis kan je slepen en dicht en openklikken

woningmarkt

stimulering bouw

betaalbare & goede huisvesting randstad

aandacht krimpgebieden

mobiliteit verbeteren

financiële crisis

ingrijpend pakket noodzakelijk

positie NL

verbeteren

maatregelen voor 2011

voorwaarde

stabiel begr beleid

dalen belastinginkomsten & stimuleren

staatsschuld stijgt, niet houdbaar

voorstel om financiële huishouding verbeteren

voldoen aan EU pact

uitgaveniveau verlagen

toename werkloosheid

belangrijk houvast bieden

werkgelenheid

stabiele economie

export

sterke concurrentie

hoog loonkosten niveau

verantwoorde loonontwikkeling

sterke & stabiele economische sector

maatschappelijk vertrouwen herstellen

beter toezicht

versterking reserves

beloningsprincipes

vertrouwensrelatie herstellen

MindMapping?

wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de hier getoonde informatie of de gevolgen daarvan voor de besturing van het land

Wat is LiveMindMapping

Meer informatie over World of Minds

Meer informatie over visualisatie oplossingen en software

Welkom bij de live mindmap stream van de Troonrede 2010

Over enkele ogenblikken verschijnt hier een live opgebouwde mindmap van de Troonrede

help doven en anderen ook deze troonrede in steekworden te volgen en tweet s.v.p. deze url: www.worldofminds.com/troonrede met in je tweet #troonrede #pdag #troontweet #prinsjesdag

voorafgaand

de troonrede zal iets later starten vanwege voorwerp dat naar koets is gegooid

politie, in de Hulstraat heeft iemand een projectiel naar koets gegooid en heeft de koets geraakt, iedereen is geschokken, plezierige sfeer, dader is aangehouden, motief: niet helder, 29 jarige man uit Winterswijk

projectiel: waxinelichthouder, geen staaf dus, waarschijnlijk om het pad te verlichten

de koets gaat nu onder de poort van Binnenhof door

Wilhelmus speelt, gaat toch wat door je heen of niet?

start

van harte welkom

landgenoten

tot standkoming van en nieuw kabinet

arbeidsparticipatie, mobiliteit bevorderen

pensioenstelsel

verhoging persioenleeftijd

gevolgen financiële crisis voor pensioenvermogen

naleven bestaande regeling

vertrouwen herstellen

maatschappelijke ontwikkelingen

sociale samenhang

inspanning om tegestellingen beheersbaar te houden

noodzakelijk, nog steeds, niet alleen taak regering, ook burgers, maatschappelijke organisaties organisaties

respect, verdraagzaamheid en wellevendheid, verantwoordelijkheid van ons allen

bieden van tegenwicht, overheid, burgers

harmonieuze samenleving

geven en nemen

iedereen verantwoordelijk

verantwoordelijkheid van allen

onderwijssysteem

kwaliteitsverbetering

veel stappen nodig voor onderwijs

aansluiten bij

bedrijfsleven

Nl opklimmen van 10 naar top5 kenniseconomie

kennisland

goed onderwijs

onderzoek, hoge bijdrage

gezondheidszorg

randstad goede en betaalbare huisvesting en aandacht krimpgebieden

goede kwaliteit

kosten erg toegenomen

technische verbeteringen en stijgende levensverwachtingen

veiligheid

beveiligen tegen water

zoet water tijdens droogte

leef klimaat verbeteren

wijkgerichte aanpak

jongeren

schooluitval bestreden

descriminatie blijft prio

export

op 1 na grootste exporteur land- en tuinbouwproducten

bijdrage mondiale voedselzekerheid

nieuwe technologieën

crisis

Nl verweven met de wereld

duurzaamheid

EU: aanscherping emissie vervoer

internationaal

vrede en veiligheid

versterking mensenrechten

armoedebestrijding

G20

samenwerken binnen int. organisatie

Eu

navo

g20

krijgsmacht

beveiliging, zorg veiligheid eigen en bondgenootsch grondgebied

int vredesmissies

crisisbeheersmissies

dank aan m/v 8 jaar in afghanistan, bouwen aan betere toekomst

trots zijn!, onze mensen in A.

koningkrijk

NL antillen als land binnen koninkrijk: niet meer

eilanden

opheffing huidige structuur

SG

veel aandacht en inspanning

hoofd bieden aan

sociale en economische uitdaging

leve de koningin