Vindkraftverk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vindkraftverk by Mind Map: Vindkraftverk

1. Miljö

1.1. Det påverkar inte miljön så jätte mycket negativt som alla andra kraftverk gör. Dock kan det vara störande med vindkraftverken, de låter illa och kan skugga eftersom de är så stora.

2. Placering

2.1. Man brukar placera vindkraftverken på berg och slätter, vid hav osv. Men även mitt ute på åkrar.

3. Kostnad

3.1. Att bygga ett vindkraftverk är ganska dyrt, idag kostar det ungefär 12-15 miljoner per MW med ett elpris på 40 öre/kWh.

4. Antal kraftverk

4.1. År 2013 fanns det runt 3000 vindkraftverk i Sverige och någonting med 3000 idag.

5. Risker

5.1. Riskerna med Vindkraft är väl att rotorbladen börjar snurra okontrollerat och kan gå av, detta kan dock kanske bara hända med dom mindre vindkraftverken.

6. Nackdelar/Fördelar

6.1. Nackdelar: Vindkraftverk är väldigt dyra att bygga. Vindkraftverken är ivägen också, de är så stora så dom tar rätt mycket plats och sen blåser det inte alltid så mycket och då blir det ju ingen elektricitet så dom funkar inte alltid. Sen kan ljudet från ett vindkraftverk störa andra, ljudmivån är ungefär 100 dB som en motorsåg typ. Fördelar: Själva elektriciteten är gratis med tanke på att ett vindkraft bara behöver vind så funkar elen. Vindkraftverk släpper inte ut några farliga utsläpp heller.

7. Tekniken/funktion

7.1. Vindkraft är när man skapar elektricitet med hjälp av vinden. För att göra detta använder man stora vindsnurror (vindkraftverk). Den största vanliga storleken på vindkraftverk är 150 meter hög och 50 meter för bladen. Från mark till yttersta blad blir det 200 meter. För att bladen ska börja röra och snurra på sig måste det blåsa i 4 m/s. Då börjar elektriciteten genereras. Över 25 m/s stängs vindkraftverken av för att förhindra slitage.