Alkoholiai

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Alkoholiai by Mind Map: Alkoholiai

1. Fizikinės savybės

1.1. Metanolis

1.1.1. Bespalvis skystis

1.1.2. Nuodingas, Nuo 5g apankama,o nuo 40g mirštama.

1.1.3. Lakus

1.1.4. Labai gerai tirpsta vandenyje

1.2. Etanolis

1.2.1. Bespalvis skystis

1.2.2. Specifinio kvapo

1.2.3. Lakus

1.2.4. Toksiškas

1.2.5. Labai gerai tirpsta vandenyje

1.3. Bendros savybės

1.3.1. Skysčiai dėl vandenilinio ryšio. Viena OH grupė sudaro 3 vandenilinius ryšius.

1.3.2. Labai gerai tirpsta vandenyje,nes alkoholiai polinės medžiagos.

1.3.3. Aukšta virimo temperatūra dėl vandenilinio ryšio.

2. Cheminės savybės

2.1. Dega

2.2. Reaguoja su aktyviais metalais

2.3. Reaguoja su HCl

2.4. Dehidratuojasi

2.4.1. Iki 140 C sudaro eterius

2.4.2. Virš 140 C sudaro alkenus

2.5. Oksiduojasi

2.5.1. Pirminiai iki aldehidų

2.5.2. Antriniai iki ketonų

2.6. Reaguoja su karboksi rūgtimis

3. Gavimas

3.1. Pramonėje

3.1.1. Rauginant gliukozę

3.1.2. Iš CO ir vandenilio metanolis

3.1.3. Hidratuojant alkenus

3.2. Laboratorijoje

3.2.1. Iš alkanų halogenidų veikiant vandeniniais šarmų tirpalais

4. Etanolio panaudojimas

4.1. Kaip tirpiklis

4.2. Kaučiuko sintezė

4.3. Medicinoje

4.4. Kaip kuras

4.5. Maisto pramonėje