Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. Liber office writter

1.1. Životopis

1.2. Úprava dokumntu

1.3. Používání napisů

1.4. Vkládání grafů do dokument

1.5. Vložení obrázku

1.5.1. Úprava obrázku pomocí internetového editoru

2. Google účet

2.1. Sdílení

2.2. Vytváření dotazníku

2.2.1. Zkracování url adresy

2.3. Vytvoření a sdílení prezentace

2.4. Vytvoření sdíleného dokumentu s aktuálními úpravami

3. Liber office calc

3.1. Aritmetický průměr

3.2. Graf

4. Vyhledávání

4.1. Obrázky

4.1.1. licence použití obrázků

4.1.2. Vyhledávání konkrétních dat

4.1.3. Google trends

5. Bezpečnost internetu

5.1. Sdělování informací

5.2. Internetová etika

5.2.1. Používání pravdivých dat

5.2.2. Historie

5.2.3. Antivirové programy

5.2.4. Zneužívání internetu

5.2.4.1. Kyberšikana

5.2.5. Etický kodex

5.2.5.1. psaní e-mailů

5.2.5.2. Jednání s klientem přes počítač

5.2.5.3. V rámci práce sociálního pracovníka

6. Historie

6.1. Historie internetu

6.2. Historie počítačů

7. Prezentace

7.1. Jas správně prezentovat

7.2. Pravidlo 5x5

7.3. Ukázka prezentací

8. Exkurze

8.1. Knihovna