Revolucións

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Revolucións by Mind Map: Revolucións

1. Causas

1.1. Innovacion

1.1.1. Diñeiro

1.1.2. A revolución agraria

1.1.3. A revolución burquesa

1.1.4. A ruiña dos campesiños

1.2. Conflitos

1.2.1. Ideaolóxicos

1.2.2. Sociais

1.2.3. Económicos

1.2.4. Políticos

1.3. Conflitos internacionais

1.3.1. Sociedad sin nobles

1.3.2. Intereses económicos distintos

1.3.3. Impuestos injustos

2. Consecuencias

3. Destrucción Feudal

4. Nueva República

5. Derechos

6. Ampliacíon Burguesa

7. Maquina de vapor

8. Empresas

9. Metrópolis

10. Industrialización

11. Neomercantilismo