תחומי הלשון

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
תחומי הלשון by Mind Map: תחומי הלשון

1. תורת הצורות (morphology)

1.1. מורפולוגיה=עוסקת במבנה של המילה

1.2. מורפמה (צורן) =היחידה הקטנה ביותר של המורפולוגיה

1.2.1. הצורנים יכולים להיות מכל מיני סוגים: שורש ומשקל (ספר SAPAR) שורש+משקל+סיומת כמו Xות ליצירת ש"ע מופשט שמתאר את העבודה הנעשית ע"י הספר

2. תורת ההגה (phonetics)

2.1. פונטיקה

2.1.1. הגדרה: עוסקת בצליל מבחינה פונטית, בצד הביצועי של ההגה - איך הוא מופק פיזית בפינו

2.1.2. פונמה= יחידת ההגה הקטנה ביותר המבחינה של הפונולוגיה (שיוצרת ניגוד מינימלי כדי שיהיה אפשר להבחין בין שתי צורות)

2.1.2.1. דוגמאות מריצה, מריחה (פונמה שהיא עיצור) גר, גר (פונמה שהיא תנועה) רצה, רצה (טעם פונמטי)

2.2. פונולוגיה

2.2.1. הגדרה: עוסקת בצד התפקודי של ההגה בתוך המילה

3. תחביר (syntax)

3.1. הגדרה: מילים שמתחברות אלה לאלה או לצירוף או למשפט

3.1.1. דוגמאות ספרי - כינוי חבור כסא גבוה - שם ותוארו שולחן אוכל - סמיכות 2 שמות שעומדים זה לצד זה - צמידות ככל שמרחיבים את הצירופים האלה אשר להגיע למשפט.

4. מושגים

4.1. תנועה

4.2. עיצור

4.3. אטימולוגיה=גיזרון

4.4. תנועה

4.5. תנועה

5. סמנטיקה

5.1. הגדרה: תורת המשמעות

5.2. גישות בחקר המשמעות

5.2.1. הגישה הרפרנציאלית

5.2.1.1. לכל מסומן במציאות יש מסמן

5.2.2. הגישה הרפרנציאלית ב'

5.2.2.1. בין המסמן הלשוני לרפרנט יש תמונה שכלית

5.2.3. הגישה המבנית (סטרוקטורליסטית)

5.2.3.1. המשמעות של המילה נגזרת מהשדה הסמנטי שלה

5.2.4. הגישה הפונקציונליסטית (תפקודית)

5.2.4.1. המשמעות של המילה נקבעת לפי ההקשר

5.3. סוגים של משמעות

5.3.1. משמעות דנוטטיבית

5.3.1.1. המשמעות של המסמן נגזרת ממגוון התכונות הסמנטיות שלו

5.3.2. משמעות קונוטטיבית

5.3.2.1. משמעות נוספת מעבר למשמעות הדנוטטיבית

5.3.2.2. יכולה לנבוע מ-

5.3.2.2.1. טאבו

5.3.2.2.2. חוויה פרטית

5.3.2.2.3. העברת הרגשות מהרפרנט אל המסמן

5.4. מעתקי משמעות

5.4.1. אקסטנזיה

5.4.1.1. כלל הרפרנטים שמילה מסוימת מאזכרת

5.4.2. אינטנזיה

5.4.2.1. כלל התכונות הסמנטיות של מילה מסוימת. התכונות שמאפיינות אותה.

5.4.3. התייחדות המשמעות

5.4.3.1. לדוגמה: לחם - מאכל בסיסי כלשהו שהתייחד ללחם.

5.4.4. התכללות המשמעות

5.4.4.1. לדוגמה: המילה עץ קיבלה משמעות נוספת של החומר עץ.

5.4.5. שאילת משמעות

5.4.5.1. על בסיס סמנטי

5.4.5.2. על בסיס פונטי

5.4.6. אליפסה