As Revolucións

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
As Revolucións by Mind Map: As Revolucións

1. son tres

1.1. Americana(1763-1789)

1.2. Industrial(1750-1840)

1.3. Francesa(1789-1799)

2. son

2.1. procesos ou movementos

2.2. de caracter

2.2.1. social

2.2.2. político

2.2.3. económico

2.3. que producen

2.3.1. cambios profundos

2.3.1.1. ou

2.3.1.1.1. cambios drásticos

2.4. a través de

2.4.1. conflictos

2.4.1.1. producidos por

2.4.1.1.1. conflictos

3. as nosas revolucións

3.1. foron iniciadas

3.1.1. pola burguesía

4. buscan un cambio

4.1. por exemplo

4.1.1. A independencia das Colonia Americanas(R.A)

4.1.2. A mellora no sistema de producción(R.I)

4.1.3. O cambio de modelo político(R.F)

4.2. que a súa vez é una causa

5. tiveron consecuencias

5.1. como

5.1.1. o cambio de mentalidade

5.1.2. avance económico

5.1.3. melloras políticas