CIBERADDICCIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CIBERADDICCIÓ by Mind Map: CIBERADDICCIÓ

1. Addicció

1.1. Perfil adicte

1.1.1. Nerviosisme o inquietud quan no es té accés a les xarxes socials, o fins i tot quan la connexió és lenta. Necessitat d'utilitzar-les en tot moment.

1.1.2. Visitar les xarxes socials després de despertar-se i abans d’adormir-se, sent la primera i la última cosa que es fa en el dia.

1.1.3. Connectar-se a les xarxes socials mentre es camina o s’està conduint.

1.1.4. Sentir-se frustrat, “despullat” o com si faltés alguna cosa quan no es disposa d’un smartphone o de connexió a Internet.

1.1.5. Entrar a les xarxes socials sense cap propòsit concret.

1.1.6. Preocupació per si els altres no ens responen a les xarxes socials, o pel número de likes, retweets o comentaris de les nostres publicacions.

1.1.7. Compartir constantment qualsevol cosa o activitat que es realitza dia a dia, ja sigui mitjançant text o fotografies.

1.1.8. Fracàs en els intents de reduir el temps que es passa a les xarxes socials.

1.1.9. Repercussions negatives en la vida laboral, estudiantil o personal de l’addicte, amb menys concentració o dedicació a aquestes.

1.1.10. Pèrdua de la noció del pas del temps quan s’està connectat a Internet, passant-hi més hores de les que es tenia planejat sense ser-ne conscient.

1.2. Causes

1.2.1. Timidesa i dificultat per a socialitzar-se

1.2.2. Estats de solitud, depresió i baixa autoestima

1.2.3. Infelicitat en la Identitat personal que porta a crear una realitat paral·la

1.3. Conseqüències

1.3.1. Dificultat de concentració en altres activitats

1.3.2. estats d’ansietat i estrès

1.3.3. Depressió

1.3.4. Imptacte negatiu en les habilitats cognitives i socials.

2. Solucions

2.1. Tractament

2.1.1. Motivació pel canvi

2.1.2. Psicoeducació

2.1.3. Exposició amb prevenció de resposta

2.1.4. Reestructuració cognitiva

2.1.5. Solució de problemes

2.1.6. Prevenció de recaiguda

2.2. Prevenció

2.2.1. Limitar l'ús dels aparells i pactar les hores d' ús d'ordinador, mòbil, etc.Limitar l'ús dels aparells i pactar les hores d' ús d'ordinador, mòbil, etc

2.2.2. Fomentar la relació amb altres persones.

2.2.3. Estimular l'esport i les activitats en equip.

2.2.4. Desenvolupar activitats grupals com les vinculades al voluntariat.

2.2.5. Estimular la comunicació i el diàleg en la pròpia família.

3. Noves Tecnologies

3.1. Fan posssible el contacte amb altres persones amb una gran facilitat

3.2. Fàcil accesibilitat

3.3. Gratificació immediata

4. Societat

4.1. Avantatges

4.2. Desava ntatges

4.3. Canvis