Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Гуманітарний інститут

1.1. Кафедра української літератури і компаративістики

1.2. Кафедра германської філології

1.3. Кафедра перекладу

1.4. Кафедра сходознавства

1.5. Кафедра світової літератури

1.6. Кафедра англійської філології

1.7. Кафедра журналістики та нових медіа

1.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічого мовознавства

1.9. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

1.10. Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

2. Інститут людини

2.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

2.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

2.3. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

2.4. Про кафедру практичної психології

2.5. Кафедра анатомії і фізіології людини

3. Інститут суспільства

3.1. Кафедра історії України

3.2. Кафедра правознавства

3.3. Кафедра філософії

3.4. Кафедра фінансів та економіки

3.5. Кафедра всесвітньої історії

3.6. Кафедра управління

3.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

4. Університетський коледж

4.1. Спеціальності

4.1.1. Дошкільна освіта

4.1.2. Початкова освіта

4.1.3. Соціальна педагогіка

4.1.4. Хореографія

4.1.5. Музичне мистецтво

4.1.6. Образотворче мистецтво

4.1.7. Дизайн

4.1.8. Фізичне виховання

4.1.9. Бібліотечна справа

4.1.10. Діловодство

4.1.11. Правознавство

4.1.12. Видавнича справа та редагування

4.1.13. Фінанси та кредит

4.1.14. Організація виробництва

5. Інститут мистецтв

5.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

5.2. Кафедра образотворчого мистецтва

5.3. Кафедра академічного та естрадного вокалу

5.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

5.5. Кафедра дизайну

5.6. Кафедра хореографії

6. Педагогічний інститут

6.1. Кафедра дошкільної освіти

6.2. Кафедра дошкільної освіти

6.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

6.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

6.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

7. Загальноуніверситетські кафедри

7.1. Кафедра теорії та історії педагогіки

7.2. Кафедра фізичного виховання

7.3. Кафедра англійської мови

7.4. Кафедра української мови