Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hezkuntza by Mind Map: Hezkuntza

1. Zer da pedagogia?

1.1. Hezkuntza ikertzen duen zientzia

1.1.1. pedagogo sortzaileak

1.1.1.1. Maria Montessori

1.1.1.1.1. Italiar emakume ilustratua

1.1.1.2. John Dewey

1.1.1.2.1. Testuingurua: 1952-1959. Demokrazia

1.1.1.2.2. Ikaslea: subjekto aktiboa

1.1.1.2.3. Irakaslea: behatzailea eta gidaria

1.1.1.2.4. Curriculuma: ikasleen interesak

1.1.1.2.5. Ikasketa-prozesua: esperientzien bidezkoa

1.1.1.2.6. Helburua: gizartea eta eskolaren norabidea aldatu

1.1.2. planteamendu pedagogikoak

1.1.2.1. ESKOLA BERRIA

1.1.2.1.1. XIX. Mendean, Ingalaterran

1.1.2.1.2. Helburua: eredu kritikoagoa proposatu (eredu tradizionalarekin apurtu

1.1.2.1.3. Eskola aktiboa

2. Hezkuntza-harremana

2.1. Gizabanakoa

2.1.1. Garapen soziala

2.1.1.1. Haurren eskubideak

2.1.1.1.1. Maitasuna

2.1.1.1.2. Laguntasuna

2.1.1.1.3. Berdintasuna

2.1.1.1.4. Babesa

2.1.1.1.5. Integrazioa

2.1.1.1.6. Nortasuna

2.1.1.1.7. Salaketa

2.1.1.1.8. Bizi-kalitatea

2.1.1.1.9. Hezkuntza eta jolasa

2.1.2. Garapen kognitiboa

2.1.2.1. 8* Adimen

2.1.2.1.1. Adimen naturista

2.1.2.1.2. Adimen interpretsonala

2.1.2.1.3. Adimen intrapertsonala

2.1.2.1.4. Adimen logiko-matematikoa

2.1.2.1.5. Adimen kinestesikoa / zinetiko-korporala

2.1.2.1.6. Adimen espaziala

2.1.2.1.7. Adimen musikala

2.1.2.1.8. Adimen liguistikoa

2.1.2.1.9. Adimen espirituala*

2.1.2.2. Beharrak asetzeko premia

2.1.2.2.1. Abraham Maslow

2.1.2.3. Motibazio beharra

2.1.2.3.1. Barne motibazioa

2.1.2.3.2. Kanpo motibazioa

2.2. Familia

2.2.1. Familia aniztasuna

2.2.1.1. Familia homoparentalak / Guraso bakarrak

2.2.1.2. Familia berrantolatuak

2.2.1.3. Familia homosexualak

2.2.1.4. ...

2.3. Komunitatea

2.4. Gizartea

2.4.1. Globalizazioa

2.4.1.1. Familia atzerritarak

2.4.1.2. Hizkuntza aniztasuna

2.4.1.3. Interkultura

2.4.1.4. Ideologia zabaldu

2.4.1.4.1. Sexualitatea

3. Hezkuntzaren paradigmak

3.1. Paradigma positibista

3.2. Paradigma interpretatzailea

3.3. Paradigma kritikoa

4. Hezkuntzaren dimentsioak

4.1. Dimentsio morala

4.1.1. Genero ikuspegia

4.1.2. Sexualitatea

4.2. Dimentsio soziala

4.2.1. Klase sozialak

4.3. Dimentsio ekonomikoa

4.3.1. Aukerak berdintasunean?

4.3.1.1. Eskola publikoa

4.3.1.2. Eskola pribatua

4.4. Dimentsio politikoa

4.4.1. Hezkuntza arautzen duten legeak

4.4.2. Hezkuntza sistemaren fabrikazio tresna gisa

5. Hezkuntzaren kategoriak

5.1. Hezkuntza formala

5.1.1. Instituzionalizatua, hezkuntza sistemaren barnean eta intentsiozkoa

5.2. Hezkuntza ez-formala

5.2.1. Jarduera antolatua, baina hezkuntza sistematik kanpo

5.3. Hezkuntza infromala / forma gabekoa

5.3.1. Intentsio gabea. Esperientzien bitartez