Односкладні речення

Project Control, Project Closing, Timeline template

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Односкладні речення by Mind Map: Односкладні  речення

1. Означено-особові

1.1. Дію виконує певна особа, яку можна встановити

1.1.1. Дієслово у формі 1-ї чи 2-ї особи теперішнього або майбутнього часу

1.1.1.1. Йду поміж люди

1.1.2. Дієслово наказового способу

1.1.2.1. Не милуй мене шовково

2. Неозначено-особові

2.1. Дію виконує невизначена особа

2.1.1. Дієслово у формі 3-ї особи множини

2.1.1.1. Вже і пороги ось-ось одягнуть в крицю та граніт.

2.1.2. Дієслово мінулого часу у формі множини

2.1.2.1. На другий день тільки про повінь й говорили.

3. Безособові

3.1. Дія або стан, що мисляться незалежно від активного діяча

3.1.1. Дієслово у формі 3-ї особи множини

3.1.1.1. Надворі світає. Багато слів напсисано пером.

3.1.2. Безособове дієслово

3.1.2.1. З поля тягне холодом.

3.1.3. Безсобові форми на -но, -то, особове дієслово в значенні безособового

3.1.4. Прислівник (часто сполучається з дієсловом-зв'язкою)

3.1.4.1. На серці у Насті було тихо, весело.

3.1.5. Інфінітив

3.1.5.1. Доволі мовчати!

3.1.6. Заперечне слово нема (немає)

3.1.6.1. Нема на світі Заходу і Сходу

4. Узагальнено-особові

4.1. Дія сприймається узагальнено як властива будь-якій особі

4.1.1. Дієслово у формі 2-ї особи однини

4.1.1.1. Хоч вовком вий.

4.1.2. Дієслово 1-ї або 3-ї особи множини

4.1.2.1. Лежачою не б'ють.

5. Називні

5.1. Ствердження існування предмета чи явища

5.1.1. Іменник у формі називного відмінка

5.1.1.1. Сухе надвечіря'я.

5.1.1.2. Океан чистоти сяйва.