Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. За призначенням

1.1. навчальні заклади

1.2. реабілітаційні заклади

1.3. медико-соціальні заклади

2. За відомчим підпорядкуванням

2.1. підпорядковані Міністерству освіти і науки України

2.1.1. навчальні заклади компенсуючого типу

2.1.2. навчальні заклади комбінованого типу

2.1.3. центри розвитку дитини

2.1.4. будинки дитини

2.1.5. дошкільні навчальні заклади

2.1.6. спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) I-III ступенів

2.1.7. школи соціальної реабілітації

2.1.8. навчально-реабілітаційні центри

2.1.9. спеціальні та інклюзивні класи

2.2. підпорядковані Міністерству соціальної політики України

2.2.1. дитячі будинки-інтернати

2.2.2. центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

2.2.3. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю

2.2.4. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів

2.3. підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України

2.3.1. спеціалізовані будинки дитини

3. Горизонтально-вертикальна структура

3.1. Раннє дитинство 0-3 р.

3.1.1. ДНЗ загального типу, спеціальні ДНЗ, будинки дитини (для дітей-сиріт), центри раннього втручання, центри розвитку дитини, центри реабілітації, консультування в навчально-реабілітаційних центрах, психолого-медико-педагогічні консультації

3.2. Дошкільний період 3-6(7) р.

3.2.1. Спеціальні дошкільні навчальні заклади, спеціальні групи при дошкільних навчальних закладах комбінованого типу, дошкільні групи при спеціальних школах, дошкільні групи при навчально-реабілітаційних центрах, центри розвитку дитини, психолого-медико-педагогічні консультації

3.3. Шкільний період 6(7)-16(17) р.

3.3.1. Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для: - глухих дітей; - дітей зі зниженим слухом (слабочуючих); - сліпих дітей; - дітей зі зниженим зором; - дітей з тяжкими порушеннями мовлення; - дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; - розумово відсталих дітей; - дітей із затримкою психічного розвитку; навчально-реабілітаційні центри. спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах масового типу, реабілітаційні центри

3.4. Період професійного навчання 16(17)-21

3.4.1. Спеціальні групи при професійно-технічних училищах, коледжах, центри медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації, центри соціально-психологічної реабілітації