PRIMO DE RIVERA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIMO DE RIVERA by Mind Map: PRIMO DE RIVERA

1. 2 etapes

1.1. DIRECTORI MILITAR

1.1.1. característiques

1.1.1.1. Tancament de les Corts

1.1.1.2. Censura premsa

1.1.1.3. Suspensió de la Constitució

1.1.1.4. Controlar ensenyament

1.1.1.5. Eliminar partits polítics i sindicats

1.1.2. 3 direccions

1.1.2.1. Repressió MOVIMENT OBRER

1.1.2.1.1. Conflictivitat social

1.1.2.2. MOVIMENTS NACIONALISTES

1.1.2.2.1. Nacionalismes

1.1.2.2.2. Catalunya

1.1.2.3. GUERRA DEL MARROC

1.1.2.3.1. Tractat hipano-francès

1.1.2.3.2. 1925: Desembarcament d'ALHUCEMAS

1.2. DIRECTORI CIVIL

1.2.1. Govern

1.2.1.1. Militars

1.2.1.2. Civils

1.2.2. Sistema polític nou

1.2.2.1. UNIÓN PATRIÓTICA

1.2.2.2. ASSEMBLEA NACIONAL CONSULTIVA

1.2.3. Monopolis

1.2.4. Política econòmica

1.2.4.1. PROTECCIONISTA

1.2.5. Nivell econòmic

1.2.5.1. Diners públics

1.2.5.1.1. infraestructures

1.2.5.2. Període de desenvolupament

1.2.5.3. Acaba amb el CRACK 1929

2. Caiguda

2.1. Oposició política

2.2. Sanjuanada

2.2.1. Conspiració militar contra Primo de Rivera

2.3. Crisi econòmica

2.4. Hisenda espanyola fallida

2.5. Burgesia no confia en la Dictadura

3. Dámaso Berenguer

3.1. Nou cap de govern

3.1.1. Promet normalitat constitucional

3.2. Segona República

3.2.1. CNT

3.2.2. UGT i PSOE

3.2.3. Partits republicans i nacionalistes

3.2.3.1. PACTE DE SANT SEBASTIÁN