Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Психолог з вчителем та асистентом вчителя

1.1. Консультування педагогів

1.2. Формування психологічної готовності педагогів навчального закладудо роботи з дітьми з ООП

1.3. Розробка індивідуальної програми розвитку дитини

2. Соціальний педагог з вчителем та асистентом вчителя

2.1. Інформування вчителя та асистента вчителя

2.2. Консультування педагогів

2.3. Розробка індивідуальних програм розвитку дитини

3. Вчитель і асистент вчителя

3.1. Обговорення окремих методів, технологій навчання та його результатів

3.2. Обговорення та прогнозування очікуваних результатів

3.3. Внесення необхідних змін до планів уроків

4. Психолог та логпед

4.1. Складання індивідуальної програми розвитку дітей з ООП Рекомендації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу

4.2. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

4.3. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

4.4. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

5. Корекційний педагог з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Розробка індивідуальної програми розвитку дитини

5.2. Консультування педагогів

6. Фахівці ПМПК

6.1. Проведення обстеження дитини

6.2. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

6.3. Складання індивідуальної програми розвитку дитини + індивідуального навчального плану

6.4. Надання консультативно-медичної допомоги

6.5. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах

6.6. Розробка консультативно-педагогічної групи