Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з ...

This is a sample mind map.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Професійне співробітництво психолога з вчителем та асистентом вчителя

1.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

1.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

1.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення дитини (особливостей її психічного розвитку) на основі її діагностичного обстеження

1.1.3. надання до Програми реуомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі та взаємодії зі шкільним оточенням

1.2. Консультування педагогів

1.3. Формування пихологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

2. Професійне співробітництво соціального педагога з вчителем та асистентом вчителя в навчальному закладі з інклюзивною формою навчання

2.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

2.1.1. оцінювання пихофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

2.1.2. надання до Програми реуомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини у навчально-виховному процесі

2.1.3. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення дитини

2.2. Консультування педагогів

2.2.1. щодо технологій актуалізації особистісного потенціалу розвитку дитини

2.2.2. щодо особливостей розвитку, спілкування, професійної орієнтації, соціальної адаптації дитини з психофізичними порушеннями

2.2.3. щодо подолання проблем спілкування та соціальної адаптації, використання резервів які мажна використовувати у коерекційно-розвивальній роботі

2.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

2.3.1. про соціально-психологічний клімат в колективі та статус дитини в групі

2.3.2. про зміст соціальногопаспорту дитини з метою організації ефективного соціально-педагогічного супроводу дитини

3. Професійне співробітництво психолога та логопеда

3.1. оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

3.2. участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП (рекомендації, консультації педагогам у здійсненні навчально-виховного процесу)

3.3. планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

3.4. проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків

3.5. розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

4. Професійне співробітництво вчителя і асистента вчителя

4.1. Напрями діяльності асистента вчителя

4.1.1. Систематичне вичення можливостей і потреб дитини, оцінювання диниміки її розвитку

4.1.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини з ООП

4.1.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

4.1.4. Співпраця систента вчителя з батьками

4.2. Обов’язки учителя

4.2.1. складати плани уроків та проводити уроки

4.2.2. контролювати навчання учнів та допомагати їм

4.2.3. надавати матеріали асистентові вчителя

5. Співробітництво фахівців загальної та спеціальної освіти.

5.1. Формування груп навчальних закладів (ЗНЗ з інклюзивною формою, спеціальних навчальних закладів,реабілітаційних центрів), які інтегрують ресурси для рішення завдань інклюзивної освіти

5.2. Укладання відповідних угод ЗНЗ з інклюзивною формою, спеціальним ЗНЗ, реабілітаційним центром, медичною установою.

5.3. Організація співпраці зі спеціалістами ПМПК, які проводять індивідуальні заняття, консультують педагогів і батьків.

6. Професійне співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

6.1. Участь у розробці індивідуальної Програми розвитку дитини

6.1.1. оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини в межах своєї компетенції

6.1.2. надання до Програми узагальненої інформації про результати вивчення рівня мовленнєвого і пізнавального розвитку дитини, структури порушеного розвитку (ступеня вираженості вторинних і третинних відхилень у розвитку дитини)

6.1.3. надання до Програми реуомендацій стосовно врахування індивідуальних особливостей дитини, рівня її мовленнєвого розвитку у навчально-виховному процесі

6.2. Консультування педагогів

6.2.1. консультування вчителя та асистента вчителя щодо врахування індивідуальних особливостей психічного і мовленнєвого розвитку дитини, її вторинних і третинних відхилень у процесі організації навчально-виховної роботи в групі / класі.

6.2.2. консультування вчителя та асистента вчителя щодо необхідних адаптацій і модифікацій змісту навчання, навчальних підходів ( використання навчальних завдань різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміну темпу занняття, чергування видів діяльності) та дидактичних матеріалів.

7. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультацій з навчальними закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. Підготовка до витягу з протоколу засідання ПМПК з рекомендаціями

7.2. Складання індивідуальної програми

7.3. Проведення обстеження дітей

7.4. Участь у роботі консультаційно-педагогічної групи

7.5. Надання консультативно-медисної допомоги

7.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах