ELS LLINDARS DE LA PSICOLOGIA CIENTÍFICA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ELS LLINDARS DE LA PSICOLOGIA CIENTÍFICA by Mind Map: ELS LLINDARS DE LA PSICOLOGIA CIENTÍFICA

1. 3. L'aportació de la fisiologia

1.1. La llei de la conducció nerviosa: Charles Bell i François Magendie

1.1.1. L'acció reflexa: Marshall Hall

1.2. Especificitat de les vies nervioses: Johannes Müller

1.2.1. cinc classes de nervis relatius als cinc sentits

1.3. L'impuls nerviós: Helmholtz

1.4. Òrgans sensorials

1.4.1. Helmholtz

1.4.1.1. fisiologia òptica i acústica

1.4.1.1.1. teoria de la percepció del color,

1.4.1.1.2. invent oftalmoscopi i oftalmòmetre

1.5. Frenologia: cervell òrgan de la ment i es dividia en zones de funció independent. Gall final s.XVIII

2. 5. L'aportació de la biologia: Teoria de l'evolució o les idees evolucionistes de Darwin i Spencer.

2.1. Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) primer en proposar una teoria evolutiva

2.2. Charles Darwin (1809-1882) selecció natural, teoria darwinista

2.3. Herbart Spencer (1820-1903) associacionisme evolucionista, la llei de la freqüència associativa actua filogenèticament,

3. 4. El mesurament dels fenomens psíquics

3.1. Temps de reacció. L'equació personal i el mesurament de l'impuls nerviós.

3.2. Les mesures psicofísiques de Weber i Fechner primera meitat del s.XIX

3.2.1. Fechner (1801-1887) quantificació de sensacions de manera indirecta, llindar sensorial.

3.2.1.1. Psicofísica externa: es tenia en compte material extern.

3.2.1.2. Psicofísica interna: es tenia en compte allò fisiològic i orgànic.

3.2.2. Weber (1795-1878) sentit del tacte i el muscular. Localització tàctil i detecció de pesos.

4. 1. Aproximació a les arrels de la psicologia

4.1. Psicologia filosòfica fins al segle XIX

4.1.1. edat mitjana

4.1.1.1. Naturalisme defensat per Aristòtil

4.1.1.2. Espiritualisme defensat per Plató

4.1.2. renaixement

4.1.2.1. Empirisme defensat per Bacon

4.1.2.2. Racionalisme defensat per Descartes

4.2. Psicologia científica 1879 Wundt funda el primer laboratori de psico experimental a Leipzig.

5. 2. L'aportació de la filosofia

5.1. Dualisme vs Monisme

5.1.1. Plató

5.1.1.1. dues entitats

5.1.2. Descartes

5.1.2.1. Interaccionsime

5.1.2.2. Paral·lelisme psicofísic

5.2. Empirisme (innat) vs Racionalisme (adquirit)

5.3. Sensacionisme empirista

5.3.1. element fonamental: sensació - font de generació d'idees.

5.4. Associacionisme

5.4.1. Hartley

5.4.1.1. Llei de la contigüitat: l'associació que es fa per la proximitat, en el temps, l'espai, dels objectes i esdeveniments.

5.5. Altres influències filosòfiques del s.XIX