Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. За відомчим підвпорядкуванням

1.1. підпорядковані Міністерству соціальної політики України

1.1.1. дитячі будинки-інтернати

1.1.2. центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

1.1.3. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю

1.1.4. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів

1.2. підпорядковані Міністерству освіти і науки України

1.2.1. спеціальні та інклюзивні класи

1.2.2. спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) I-III ступенів

1.2.3. навчальні заклади комбінованого типу

1.2.4. центри розвитку дитини

1.2.5. навчально-реабілітаційні центри

1.2.6. школи соціальної реабілітації

1.2.7. навчальні заклади компенсуючого типу

1.2.8. будинки дитини

1.2.9. дошкільні навчальні заклади

1.3. підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України

1.3.1. спеціалізовані будинки дитини

1.3.2. спеціальні групи при будинках малюка для дітей-сиріт з порушеннями психофізичного розвитку;

1.3.3. дитячі психоневрологічні санаторії;

1.3.4. дитячі відділення при психоневрологічних лікарнях;

1.3.5. заклади для психохроніків (з тяжким та глибоким ступенем розумової відсталості);

1.3.6. реабілітаційні заклади

2. Горизонтально-вертикальна структура

2.1. Раннє дитинство 0-3 р.

2.1.1. ДНЗ загального типу, спеціальні ДНЗ, будинки дитини (для дітей-сиріт), центри раннього втручання, центри розвитку дитини, центри реабілітації, консультування в навчально-реабілітаційних центрах, психолого-медико-педагогічні консультації

2.2. Дошкільний період 3-6(7) р.

2.2.1. Спеціальні дошкільні навчальні заклади, спеціальні групи при дошкільних навчальних закладах комбінованого типу, дошкільні групи при спеціальних школах, дошкільні групи при навчально-реабілітаційних центрах, центри розвитку дитини, психолого-медико-педагогічні консультації

2.3. Шкільний період 6(7)-16(17) р.

2.3.1. Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для: - глухих дітей; - дітей зі зниженим слухом (слабочуючих); - сліпих дітей; - дітей зі зниженим зором; - дітей з тяжкими порушеннями мовлення; - дітей з порушеннями опорно-рухового апарату; - розумово відсталих дітей; - дітей із затримкою психічного розвитку; навчально-реабілітаційні центри. спеціальні класи в загальноосвітніх навчальних закладах масового типу, реабілітаційні центри

2.4. Період професійного навчання 16(17)-21

2.4.1. Спеціальні групи при професійно-технічних училищах, коледжах, центри медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації, центри соціально-психологічної реабілітації

3. За призначенням

3.1. навчальні заклади

3.2. реабілітаційні заклади

3.3. медико-соціальні заклади