Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів)

1.1. 1) для глухих дітей – I-III ступенів;

1.2. 2) для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів;

1.3. 3) для сліпих дітей – I-III ступенів;

1.4. 4) для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів;

1.5. 5) для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів;

1.6. 6) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів;

1.7. 7) для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів

1.8. 8) для розумово відсталих дітей – I-II ступенів.

2. Заклади для раннього і дошкільного віку

2.1. Компенсуючого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації; дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні;

2.2. комбінованого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку;

2.3. у центрі розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;

2.4. у будинку дитини – дошкільному навчальному закладі системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;

2.5. у дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в умовах інклюзивного (спільного з дітьми, які нормально розвиваються) навчання і виховання при обов’язковій корекційній підтримці дитини з відхиленнями в розвитку.

3. Загальноосвітні навчальні заклади:

3.1. спеціальні школи (школи-інтернати) I-III ступенів;

3.2. навчально-реабілітаційні центри;

3.3. школи I-III ступенів з інклюзивними та (або) спеціальними класами;

4. Професійно-технічні навчальні заклади