Xây dựng CSDL khách hàng khi thực hiện facebook marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xây dựng CSDL khách hàng khi thực hiện facebook marketing by Mind Map: Xây dựng CSDL khách hàng khi thực hiện facebook marketing

1. Phần 1: Cách xây dựng CSDL khách hàng khi quảng cáo Facebook

1.1. Tầm quan trọng của CSDL trong Facebook marketing

1.2. Sử dụng Facebook lead ads

1.2.1. Facebook lead ads là gì ?

1.2.1.1. Định nghĩa

1.2.1.2. Quá trình hình thành

1.2.1.3. Ứng dụng chủ yếu trên thiết bị

1.2.2. Tại sao nên ứng dụng

1.2.2.1. Nhu cầu của khách hàng

1.2.2.2. Lợi ích của phương thức quảng cáo Leads

1.2.3. Cách thức triển khai

1.2.3.1. Hướng dẫn từng bước triển khai

1.3. Sử dụng Google drive

1.3.1. Tại sao nên sử dụng Google drive

1.3.1.1. Google drive là gì

1.3.1.2. Ứng dụng của Google drive

1.3.1.3. Form hỗ trợ quảng cáo Google

1.3.2. Cách xây dựng form trên Google

1.3.2.1. Các yếu tố cần có trong Form

1.3.2.2. Chú ý khi tạo form để có mẫu chuẩn

1.3.2.3. Cách đặt form lên website và chia sẻ

1.3.3. Cách tạo chức năng Auto reply

1.3.3.1. Auto reply để làm gì ?

1.3.3.2. Ứng dụng Auto reply trong thực tế

1.3.3.3. Hướng dẫn sử dụng trong Google drive

1.4. Sử dụng mailchimp

1.4.1. Mailchimp là gì ?

1.4.2. Cách ứng dụng Mailchimp lấy thông tin khách hàng

1.4.3. Xuất dữ liệu khách hàng từ mailchimp

2. Destinations