IQ - Antidepressants - Weight loss 2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IQ - Antidepressants - Weight loss 2015 by Mind Map: IQ - Antidepressants - Weight loss 2015

1. The Weight Change Required To Increase Attractivity - (Re & Rule, 2015

1.1. Με την απώλεια 3-4 κιλά βάρους

1.1.1. H αλλαγή στο πρόσωπο είναι εμφανής

1.2. Η λιπαρότητα του προσώπου

1.2.1. είναι συσχετισμένη με

1.2.1.1. Θνησιμότητα

1.2.1.2. Συχνότερες λοιμώξεις του αναπνευστικού

1.2.1.3. Κακή καρδιοαγγειακή λειτουργία

1.2.1.4. Εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

1.2.2. ακόμα και η μικρή μείωση επιδρά θετικά στην υγεία

1.3. 1.33 kg/m2 μειώση του Δείκτη Μάζας Σώματος

1.3.1. είναι αισθητή η αλλαγή στο σώμα και στο πρόσωπο

1.4. Πόσο κιλά χρειάζεται να χάσει κανείς για να γίνει πιο ελκυστικός;

1.4.1. Γυναίκες

1.4.1.1. 6,3 κιλά

1.4.2. Άνδρες

1.4.2.1. 8,2 κιλά

1.4.3. Η διαφορά οφείλεται στην ευαισθησία αλλαγής προσώπου των δύο φύλων

2. IQ Is A Myth: Intelligence Has At Least Three Components - Fasfous et al., 2013 - Hampshire et al., 2012

2.1. Ένα νούμερο (#IQ) δεν περιγράφει ορθά την ικανότητα σκέψης ενός ατόμου

2.2. 12 συγκεκριμένα τεστ νοημοσύνης και γνωστικής διεργασίας χορηγήθηκαν

2.2.1. Χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος στις έρευνες

2.3. Η νοημοσύνη (Intelligence) περιγράφεται πλέον από τρεις μεταβλητές

2.3.1. Βραχυπρόθεσμη μνήμη (Short- term memory)

2.3.2. Συλλογισμός, λογική (Reasoning)

2.3.3. Λεκτική ικανότητα (Verbal ability)

2.4. Οι εγκεφαλικές απεικονίσεις έδειξαν ότι υπάρχουν διακριτές γνωστικές ικανότητες σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου

2.4.1. Η τακτική εκπαίδευση του "μυαλού" δεν οδηγεί σε αύξηση των γνωστικών διεργασιών

2.4.2. Οι γνωστικές λειτουργίες όπως μνήμη και συλλογισμός μειώνονται με την ηλικία

2.4.3. Παρόλα αυτά, η χρήση παιγνίων στον υπολογιστή αυξάνει τις ικανότητες συλλογισμού και βραχυπρόθεσμης μνήμης

2.5. Οι Fasfous et al., (2013) έδειξαν ότι η νοημοσύνη επηρεάζεται από τον πολιτισμό και το μέρος όπου ζουν οι άνθρωποι

2.6. Αν χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο IQ τεστ χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν περεταίρω μεταβλητές, τότε τα αποτελέσματα θα πρέπει να θεωρούνται λανθασμένα

2.6.1. Επίσης ο χαρακτηρισμός ενός ατόμου από έναν και μόνο αριθμό δεν αντιπροσωπεύει την ορθότητα και την εγκυρότητα της νοημοσύνης του

2.6.1.1. Hampshire et al., (2012)

3. Antidepressants Linked To This Common Neurodevelopmental Disorder - Boukhris et al., 2015

3.1. Υπλογίζεται ότι η κατάθληψη θα είναι η νούμερο 2 αιτία θανάτου μέχρι το 2020

3.2. Οι εγκυμονούσες με κατάθλιψη έχουν διπλάσια πιθανότητα να γεννήσουν παιδιά με αυτισμό

3.2.1. Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας βασίζονται σε δείγμα 145,456 γυναικών

3.3. Η ανάπτυξη του αυτισμού οφείλεται κυρίως σε τρεις αιτίες

3.3.1. Ηλικία της μητέρας

3.3.2. Φτώχεια

3.3.3. και Κατάθλιψη

3.4. Οι γυναίκες που έπαιρναν αντικαταθληπτικά στο δεύτερο ή στο τρίτο τρίμηνο της κύησης - δηλαδή την περίοδο που αναπτύσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος - έτειναν να γεννήσουν παιδιά με διαταραχές όπως ο αυτισμός, σύνδρομο Asperger (τύπος αυτισμού όπου τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κοινωνικής διάδρασης, λεκτική επικοινωνίας μαζί με περιορισμένα και επαναλλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς αλλά και μειωμένο ενδιαφέρον) αλλά και παιδιά με γενικευμένες αναπτυξιακές διαταραχές

3.4.1. Μία εξήγηση είναι ότι οι δραστικές αυτές ουσίες προκαλούν αναστολή της σεροτονίνης οπού εκείνη την περίοδο είναι πλέον σημαντική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου

3.4.1.1. (Boukhris et al., 2015)

3.5. 7% των γυναικών που βρίσκονται σε περίοδο κύήσης λαμβάνουν αντικαταθληπτική αγωγή

3.5.1. Τα νέα ευρήματα είναι πλέον σημαντικά λόγω του μεγάλου αριθμού των γυναικών που λαμβάνουν αντικαταθλιπτικά φάρμακα

4. 10 Smart Studies that Help Unlock the Mysteries of Intelligence

4.1. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η νοημοσύνη συσχετίζεται με τον ύπνο, τις ψυχικές διαταραχές, την πολιτική, τον αθεϊσμό, την ευτυχία και πολλά ακόμα

4.2. 10 Εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα

4.2.1. 1. The myth of a single intelligence (Hampshire et al., 2012)

4.2.1.1. Η νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένας αριθμός αλλά μία σύνθετη διεργασία

4.2.1.1.1. Βασίζεται σε

4.2.1.1.2. Η νοημοσύνη είναι το σύνολο των μετρήσεων και τριών διεργασιών, οι οποίες μετρήσεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους

4.2.2. 2. Intelligence linked to mental illness (Nithianantharajah et al., 2012)

4.2.2.1. Η νοημοσύνη και οι ψυχικές ασθένειες συσχετίζονται

4.2.2.1.1. Ο λόγος φαίνεται να οφείλεται στο εξελικτικό μας παρελθόν

4.2.2.2. Η υψηλή νοημοσύνη του Homo Sapiens ήταν αποτέλεσμα γενετικών μεταλλάξεων''

4.2.2.2.1. Αυτές οι ''μεταλλάξεις'' μπορεί να είναι τα αίτια για τις ψυχικές διαταραχές

4.2.3. 3. Smarts can transcend poor start in life (Ganzach, 2011)

4.2.3.1. Το αναπτυξιακό περιβάλλον μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη στόχων αλλά η νοημοσύνη του ατόμου θα βοηθήσει το άτομο να προοδεύσει

4.2.3.1.1. Σημείωση δική μου

4.2.4. 4. Clever but worried (Coplan et al., 2012)

4.2.4.1. Οι άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη τείνουν να είναι πιο επιρρεπείς στο άγχος (ανησυχία - anxiety) σε σχέση με εκείνους που έχουν μέτρια νοημοσύνη

4.2.4.2. Η πιθανή αιτία φαίνεται να οφείλεται στην ανθρώπινη εξέλιξη

4.2.4.2.1. Τα άγχος αποτελεί ίσως ένα μηχανισμό επιβίωσης λόγω της αυξημένης εγρήγορσης

4.2.5. 5. New ideas (Kanazawa et al., 2010)

4.2.5.1. Η έννοια της νοημοσύνης συνοδεύεται με την δημιουργία και κατάληξη νέων ιδεών

4.2.5.1.1. Στο παρελθόν οι ''κατέχοντες'' απέρριπταν τις δυσειδαιμονίες και τις προλήψεις οδηγώντας σε έναν καλυτερο τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας

4.2.5.2. Συνεπώς, οι έξυπνοι άνθρωποι είνα πιθανόν να είναι άθεοι και φιλελεύθεροι ως προς την πολιτική ιδεολογία

4.2.6. 6. Motivation can trump IQ (Murayama et al., 2012)

4.2.6.1. Μπορεί η νοημοσύνη να συνεισφέρει στην αρχική επιτυχία των στόχων, ωστόσο, η πραγματική επιτυχία είναι άμεσα συσχετισμένη με το κίνητρο (motivation)

4.2.7. 7. Intelligence is in the eyes (Shalev et al. 2013)

4.2.7.1. Τα άτομα που έχουν πλατύτερα (wider) αιμοφόρα αγγεία στο πίσω μέρος των ματιών τους τείνουν να έχουν αυξημένη νοημοσύνη

4.2.7.1.1. Ο λόγος φαίνεται να είναι ότι ο όγκος των αιμοφόρων αγγείων συνεισφέρει στην αυξημένη παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο

4.2.7.2. Τα συγκεκριμένα ευρήματα μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διάγνωση και θεραπέια νοητικών δυσλειτουργιών

4.2.8. 8. The intelligent sleep later (Kanazawa & Perina, 2009)

4.2.8.1. Οι έρευνες αναφέρουν ότι οι πιο ευφηείς άνθρωποι κοιμούνται αργά τη νύχτα και ξυπνούν επίσης αργότερα την ημέρα

4.2.8.1.1. Στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε πως να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε τα συγκεκριμένα ευρήματα

4.2.9. 9. Are smart people less racist? (Geoffrey Wodtke, 2013)

4.2.9.1. Οι έξυπνοι άνθρωποι τείνουνν να είναι λιγότερο ρατσιστές. Σε αυτή την περίπτωση, ο συγγραφέας της έρευνας αναφέρει οι τα εν λόγω άτομα γνωρίζουν τι σκέφτονται και τι θα πουν όταν μιλήσουν

4.2.10. 10. Smarter societies are happier (Veenhoven & Choi, 2012)

4.2.10.1. Ίσως το πιο σημαντικό και πιο ενδιαφέρον ερευνητικό έυρημα των προαναφερθέντων ερευνών (ΣτΣ)

4.2.10.2. Ενώ μπορεί τα έξυπνα άτομα να είναι λιγότερο ευτυχισμένα

4.2.10.2.1. Ωστόσο, τα έθνη που απαρτίζονται από έξυπνους ανθρώπους υποστηρίζεται ότι βιώνουν υψηλοτερα επίπεδα ευτυχίας

4.2.10.3. Συνεπώς, η ευημερία ενός κράτους είναι αποτέλεσμα υψηλής συλλογικής νοημοσύνης

4.2.10.3.1. (ξέρω τι σκέφτεσαι τώρα!!!!)