Leren en veranderen

Mindmap Sharon

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Leren en veranderen by Mind Map: Leren en veranderen

1. 1. Leren en Socialisatie

1.1. Gedrag

1.1.1. Interpretaties

1.1.2. Aannames

1.1.3. Perceptie

1.2. Hersenontwikkeling

1.2.1. Leerproces

2. Omgeving

2.1. School

2.1.1. Groep/Team

2.2. Werk

2.3. Vereniging/Club

2.4. Individu

3. Competenties

4. 2. Reflectie in actie

5. 3. Irrationele overtuigingen

6. 4. Systeemdenken

7. 5. Diversiteit

8. 6. Weerstand

9. 7. Zelfsturing