Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Leren en veranderen by Mind Map: Leren en veranderen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Leren en veranderen

1. Leren en Socialisatie

Gedrag

Hersenontwikkeling

Omgeving

Het individu gaat naar school, werk en/of een vereniging waardoor je automatisch aansluit bij een groep/team. Doordat je aansluit bij een groep heeft dat effect op je manier van leren (en veranderen), dit heeft vervolgens weer effect op de omgeving. Het is in principe een heel systeem. Alles hangt met elkaar samen en heeft elkaar nodig.

School

Werk

Vereniging/Club

Individu

Competenties

Tegenwoordig spelen competenties een rol in elk bedrijf en zelfs op school. De manier hoe je leert en wat daaruit voortvloeit / wat je met dat geleerde doet en daaraan gekoppeld je gedrag/houding is een onderdeel van de competenties die je bezit. Wat maakt dat de een bepaalde competenties wel bezit en de ander niet?

2. Reflectie in actie

3. Irrationele overtuigingen

4. Systeemdenken

5. Diversiteit

6. Weerstand

7. Zelfsturing