Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGO's by Mind Map: NGO's

1. Rode Kruis

1.1. Doel

1.1.1. Bloedvoorziening

1.1.2. Hulpverlening

1.2. Acties

1.2.1. Bloeddonaties

1.2.2. Stickerverkoop

1.2.3. Hulpverlening

2. Oxfam

2.1. Doel

2.1.1. Mensen uit de armoede helpen

2.1.1.1. Door ontwikkelingsprojecten

2.1.1.2. Door sensibilisering

2.1.1.3. Door noodhulp

2.2. Acties

2.2.1. Oxfam-Solidariteit

2.2.2. Oxfam-Wereldwinkels

3. 11.11.11

3.1. Doel

3.1.1. Rechtvaardige wereld zonder armoede

3.2. Acties

3.2.1. Ontwikkelingsinitatieven steunen

3.2.2. Oefenen druk uit op het beleid van de overheden

4. Unicef

4.1. Doel

4.1.1. Naleving van kinderrechten

4.2. 7 prioriteiten

4.2.1. gezondheid

4.2.2. Water, toiletten en hygiëne

4.2.3. Onderwijs

4.2.4. Voeding

4.2.5. hiv/aids

4.2.6. Sociale inclusie

5. NGO