Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Overzicht aanpak en elementen oplossing by Mind Map: Overzicht aanpak en elementen oplossing
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Overzicht aanpak en elementen oplossing

Elementen Think oplossingen

Verder Denken Workshop ´Scenario´s en toekomst´

Een workshop om naar de toekomst te kijken en scenario’s door te nemen (Verder Denken). Zie ook de dagdeeltraining of de dagtraining Verder Denken.

Quick Scans en Advies

Diverse Quick Scans om te bepalen wat de huidige situatie is en hoe die verbeterd kan worden (Van Soll naar Ist). Zie ook de pagina met Quick Scans.

Strategie en andere denk sessies

Denksessies zoals strategiesessies en andere brainstorms en op grotere schaal zelfs evenementen met partners in de keten om samen verder te denken. Zie ‘Sessies faciliteren’.

Think Instrumenten

Een onderdeel van de genoemde oplossingen is vaak software om zaken te visualiseren. Dat kan variëren van een (persoonlijke) brainstorm tot en met strategiesessies, beslissingen in kaart brengen en zelfs evenementen ondersteunen.  

Persoonlijk advies en coaching

Op persoonlijk niveau helpt een gesprek met een coach die na een interview op de werkplek een analyse maakt en een advies geeft hoe je ‘meer de juiste dingen kan doen in minder tijd met meer plezier vanuit rust en balans’ (of wel de Hypershifter definitie voor het nieuwe werken). Dit advies behelst onder andere zaken als houding en motivatie, rollen/doelen/keuzes maken, opleidingen en instrumenten (‘Hypershifter tools’).

Elementen Decide oplossingen

Besluit sessies

Overzicht en keuze trainingen

Decide Instrumenten

Persoonlijk advies en coaching

Op persoonlijk niveau helpt een gesprek met een coach die na een interview op de werkplek een analyse maakt en een advies geeft hoe je ‘meer de juiste dingen kan doen in minder tijd met meer plezier vanuit rust en balans’ (of wel de Hypershifter definitie voor het nieuwe werken). Dit advies behelst onder andere zaken als houding en motivatie, rollen/doelen/keuzes maken, opleidingen en instrumenten (‘Hypershifter tools’).

Elementen Do oplossingen

In de Do-fase gaan we aan het werk en ook dit kan in een gemodereerde sessie met een mindmapper zodat er in een korte tijd veel wordt bereikt met het benodigde draagvlak om de snelheid erin te houden. Communicatie en besluitvormingsprocessen lopen daarna beter en kennis kan makkelijker worden verzameld, verrijkt en verdeeld.

Do sessies

Als er eenmaal gekozen is wat die beweging is en hoe we dat samen gaan doen dan kunnen we in de sessie de  plannen snel verder uitwerken omdat de ‘Decide – mindmap’ met een simpele druk op de knop kan worden gevisualiseerd in o.a. een strokenplanning (Gantt chart), actielijsten in Excel, een verslag in Word/Pdf en PowerPoint presentatie.

Do Instrumenten

Volgen van DO ondersteunende trainingen

Persoonlijk advies en coaching

Op persoonlijk niveau helpt een gesprek met een coach die na een interview op de werkplek een analyse maakt en een advies geeft hoe je ‘meer de juiste dingen kan doen in minder tijd met meer plezier vanuit rust en balans’ (of wel de Hypershifter definitie voor het nieuwe werken). Dit advies behelst onder andere zaken als houding en motivatie, rollen/doelen/keuzes maken, opleidingen en instrumenten (‘Hypershifter tools’).

Elementen Learn oplossingen

Om te leren van wat je hebt gedaan zodat je het de volgende keer beter kan doen en niet in dezelfde valkuilen stapt is het belangrijk zo nu en dan een sessie te organiseren om de ‘lesson’s learned’ op een rij te krijgen maar ook om deze informatie te gebruiken in de Think fase. Hierdoor ontstaan vaak nieuwe procesbeschrijvingen, betere checklists maar ook input voor trainingen.

Learn sessies

Sessie om de lesson’s learned in kaart te brengen, te bepalen wat we beter kunnen doen en direct bijvoorbeeld nieuwe checklists te genereren. Sessie om de rollen en stappen van een proces te evalueren, veranderen en verkorten op een manier dat alle betrokkenen hun input direct gevisualiseerd zien via de mindmap om daarna automatisch uit de mindmap een nieuwe procesflow te genereren die als html file op het intranet kan worden gezet en als ‘template’ en management dashboard kan worden gebruikt.

Learn Instrumenten

Volgen van DO ondersteunende trainingen

Diverse trainingen om ‘meer de juiste dingen kan doen in minder tijd met meer plezier vanuit rust en balans’. In dit kader vooral de training ‘Hypershifters Overview’.