ser vetllador/a

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ser vetllador/a by Mind Map: ser vetllador/a

1. Funcions del/a vetllador/a

1.1. Funcions:Suport/col.laborar/Autonomia/Higiene/mobilitat/vincle afectiu/

1.2. Rol: Flexibilitat/adaptabilitat/receptivitat/Creativitat/afecte /bon humor

1.3. Funció pedagogica/animació de grup/organitzar/seguretat/didàctica/ coordinar-se

1.4. Objectius clars

2. TEA (autisme)

2.1. Origen/concepte:Kanner 1943PERSONA PER LA QUAL ELS ALTRES RESULTEN OPACS I IMPREDICTIBLES

2.1.1. Afectats:relacions socials/ comunicació llenguatge

2.2. Trastorn desenvolupament

2.3. Trastorn qualitatiu relacio/alteracions comunicació llenguatge/manca flexibilitat mental

2.3.1. Obsessions punt fort

2.4. simptomes:hiperactivitat/desatenció/impulsivitat/agressivitat/autolesions/rabioles/hipersensibilitat sons

2.5. Asperger/trastorn de rett/T. desintegrador infatesa/T. profund desenvolupamentno especificat

2.6. Origen:no esclarit

2.7. CONJUNT DE SIMPTOMES/ NO MALALTIA

2.7.1. 6 DIMENSIONS:RELACIÓ PERSONAL/COMUNICACIÓ/LLENGUATGE/IMAGINACIÓ /FLEXIBILITAT MENTAL/CONDUCTA/ SENTIT ACTIVITAT PROPIA

2.8. Necessitats: estructurat/senyals clars/poc caos/comunicació/problema d' intencions/educatiu/limits/no puc/ajuda'm si però no/no comparis/visualitat/

3. retard mental/ discapacitat intel.lectual

4. Resolució de conflictes

5. discapacitats sensorials

6. discapacitat motriu

6.1. Intervenció centrada històricament en DISCAPACITAT diagnòstic. segregagació

7. Higiene postural

8. desafiant negativista/tdah/ dissocial

8.1. TDAH: manca atenció/nerviós/ motricitat + activa/retard cognitiu

8.1.1. Tipus amb predomini deficit atenció

8.1.2. Tipus amb predomini Hiperactivitat/impuslivitat

8.1.3. Tipus combinat

8.2. SIMPTOMES: NO POSA ATENCIÓ/DIFICULTAT ATENCIÓ LUDICA/NO INSTRUCCIONS/NO ACABA TASQUES

8.2.1. ACTUA SENSE PENSAR/POC OPORTUNS/NO PLANIFIQUEN

8.2.1.1. MOUEN PEUS I MANS/ S' AIXEQUEN/PARLENNO RESPECTES NORMES

8.3. INTERVENCIÓ: no jutjar.lo/empatitzar/planificar/