Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Nt2 op de Bernardus van Bockxmeerschool by Mind Map: Nt2 op de Bernardus van Bockxmeerschool
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Nt2 op de Bernardus van Bockxmeerschool

Probleemstelling: Wat kunnen we doen om de kwaliteit van het NT2 onderwijs te vergroten?

Nt2 coordinator lonneke

Groepjes begeleiden

Tijdens de gymles

Extra begeleider

Stagiaires?

Tot groep 4

Kleuters

Groep 3

Groep 4

woordenschat

New node

Toets afnemen

TAK-toets

Woordenschat

Hulpmaterialen

Materiaal op school veel verouderd

Info zoeken en theorie

Taktoets

Zijn er nieuwe producten op de markt?

kwaliteit

problemen

doelen

Kwaliteit verhogen

Wat vindt de school belangrijk?

De visie van de school

Visie van de BvB*: -Een school waar kinderen leren wereldburger te zijn. -Kinderen leren vanuit OGO aspecten. -We bieden kinderen vernieuwing aan. -De school staat open voor vernieuwing/verandering *In eigen woorden geformuleerd.

Uitgangspunten

Wij vinden het belangrijk dat*: -Kinderen gaan met plezier naar school en leren veel -Er is extra aandacht voor behoefenden -Kinderen werken op eigen niveau en tempo -Er is contact met ouders -De school staat open voor vernieuwingen *Niet letterlijk uit de schoolgids en ik heb geselecteerd wat opgaat voor het NT2 onderwijs binnen de BvB 

Waar staan we voor?

*De punten zijn niet letterlijk uit de schoolgids maar geformuleerd in eigen woorden. Uit de punten heb ik geselecteerd wat opgaat voor het NT2 onderwijs binnen de BvB. N.B. Dit zijn niet alle punten die de BvBschool hanteert.

De NT2 kinderen

De Nederlandse taal spreken

De Nederlandse taal begrijpen

Nederlandse taal kunnen schrijven

Jules Verne school

Instromersklas

Mijn OA