VZDĚLÁVÁNÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VZDĚLÁVÁNÍ by Mind Map: VZDĚLÁVÁNÍ

1. Trendy v podnikovém vzdělávání

1.1. celostní přístup

1.2. just-in-time

1.3. elektronické formy

1.3.1. e-learning

1.3.2. video trénink

1.3.3. webinars

2. Učící se organizace

2.1. cílový stav

2.2. Peter M. Senge

3. Formy podnikového vzdělávání

3.1. jiná kritéria

3.2. "on the job"

3.2.1. koučink

3.2.2. mentoring

3.2.3. counselling

3.2.4. asistování

3.2.5. pověření úkolem

3.2.6. rotace práce

3.2.7. pracovní porady

3.3. "off the job"

3.3.1. přednáška

3.3.2. demonstrování

3.3.3. workshop

3.3.4. brainstorming

3.3.5. simulace

3.3.6. assessment centre

3.3.7. outdoor training

3.3.8. e-learning

4. Podnikové vzdělávání

4.1. význam

4.2. konkurenceschopnost

4.3. dovednosti, znalosti

4.4. lidé, pracovníci

5. Podnikové vzdělávání

6. Formy vzdělávání

7. Současné trendy

8. Učící se organizace